Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

Enligt en rapport från Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ) ökade antalet antisemitiska incidenter i Frankrike med 58 procent 2012 jämfört med 2011. 2012 dokumenterades 614 incidenter, 2011 var motsvarande siffra 389.

Inte minst antalet våldsamma attacker ökade. Värst var attacken mot en judisk skola i Toulouse i mars då en rabbin och tre barn dödades av en radikal islamist. I september angreps en kosherbutik i Sarcelles med en handgranat. Ytterligare 96 incidenter som inbegrep fysiskt våld rapporterades.

Belgiska myndigheter rapporterar att antalet anmälda antisemitiska incidenter i landet ökade med 30 procent 2012.