Pressmeddelande 7/3 2013

Den 6/3 meddelade åklagarmyndigheten i Malmö att förundersökningen gällande skadegörelsen mot judiska församlingen den 28/9 2012 läggs ned. Skälet är att gärningsmännen inte har kunnat identifieras. Kammaråklagare Hans Harding menar att det kan finnas en koppling mellan denna incident och ett annat fall av skadegörelse i Malmö och han spekulerar i att det kanske kan handla om ett ”urspårat pojkstreck”.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande har i medier tolkats som att attacken mot judiska församlingen inte utgjorde ett hatbrott. I Ekot den 6/3 påstås till exempel att ”Skadegörelsen mot den judiska församlingens lokaler i Malmö i september förra året var inget hatbrott” och i Sydsvenskan 6/3 lyder rubriken ”Skadegörelse var inte hatbrott”. Dessa påståenden är grundlösa och missledande.

Åklagarmyndigheten påstår inte att skadegörelsen inte utgjorde ett hatbrott. Vad de säger är att de inte kunnat identifiera gärningsmännen. Eftersom gärningsmännen är okända känner man heller inte till motivet till dådet. I samtal med SKMA bekräftar kammaråklagare Hans Harding att han ingenstans fastslår och heller inte kan fastslå att skadegörelsen inte skulle kunna utgöra ett hatbrott. När det gäller resonemanget om att dådet skulle kunna ses som ett ”urspårat pojkstreck” understryker Harding att detta är ren spekulation.

Mot bakgrund av att antisemitism utgör ett allvarligt problem i Malmö, att antalet anmälda hatbrott med antijudiska motiv i staden är förhållandevis många och att vandaliseringen av  judiska församlingen var synnerligen allvarlig, är det av yttersta vikt att rättsväsendet och medier behandlar dessa frågor på ett sakligt och ansvarsfullt sätt.

När medier utan grund påstår att skadegörelsen inte kan ha utgjort hatbrott och när åklagaren utan att känna till de faktiska motiven spekulerar om ”pojkstreck” brister man på bägge dessa punkter. Det trivialiserande ordvalet ”pojkstreck” anknyter också till en olustig tradition i svensk debatt där rasistiska och antisemitiska dåd alltför ofta avfärdats som just oförargliga dumheter.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism