Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

Att skriva en krönika här i nyhetsbrevet är ofta att vara rätt dyster. Hatet mot judar – och flera andra grupper – minskar inte precis. Trots hårt arbete från SKMA utgör antisemitismen fortsatt ett allvarligt problem. Så brukar det se ut i tider av ekonomisk oro, hög arbetslöshet och en allmän otrygghet.

Men likafullt vill jag här börja med något positivt.

Nyligen skrev Nerikes Allehanda en fantastisk ledare om bland annat Svenska kommittén mot antisemitism. Slutsatsen i Lars Strömans ledare löd så här: ”Svenska kommittén mot antisemitism förmår att säga två saker samtidigt: Den driver ett parallellt arbete mot antisemitism och islamofobi. Det är framsynt. En av de viktigaste samhällsinsatserna i vår tid.”

Självklart är berömmet i sig väldigt inspirerande och glädjande att läsa. Men lite extra inspirerande är det att Lars Ströman noterar – och stöder – att vi inte bara pratar om hat mot judar, utan att vi också tar upp hat mot exempelvis muslimer.

En del tycks anse att det är ett antingen eller och säger att vi som vill kämpa mot antisemitism inte ska ta upp frågan om islamofobi, nästan som om det fanns ett konkurrensförhållande. Men i grunden handlar frågan om tolerans och människovärde.

Verklig antirasism är principiell, den gäller alla former av grupphat. En antirasism som accepterar islamofobi men inte antisemitism – eller, som vi också alltför ofta ser exempel på, som protesterar mot islamofobi men blundar för judehat – är inte trovärdig. Så enkelt är det.

SKMA:s främsta uppgift är att motverka antisemitism. Det är också där vårt fokus ligger. Men vårt engagemang är bredare än så. Vi vet också att acceptans för en form av gruppfientlighet ökar utrymmet för andra former av grupphat.

Men Nerikes Allehanda är inte ensam om att uppmärksamma SKMA. Regeringen har också gjort det.

Vi har fått det viktiga uppdraget att under våren utbilda högstadielärare i Malmö om antisemitism och andra fördomar. Det är ett stort ansvar och vi är oerhört glada att kunna göra det.

Under mars och april arrangerar SKMA i samverkan med Malmö stad, och med stöd av arbetsmarknadsdepartementet, flera seminarier där lärare erbjuds fördjupade kunskaper om rasism, antisemitism och islamofobi, men också workshops om handlingsstrategier och metoder för att motverka fördomar och intolerans i klassrummet. Som en del av utbildningssatsningen distribueras även undervisningsmaterial i dessa ämnen till alla högstadieskolor i Malmö.

För en tid sedan uppmärksammade TV-programmet Uppdrag granskning det näthat som riktas mot kvinnor. Det var viktigt. Exemplen som vi kunde se och höra i TV var skrämmande. Hetsen mot kvinnor särskiljer sig framför allt genom det sexualiserade hatet. Jag hoppas att de som förfärades orkar gå vidare i den här frågan.

Hatet på nätet drabbar en rad olika grupper. Mycket av det riktas mot invandrare, judar, muslimer och romer. Alla som tar ställning mot rasistisk propaganda riskerar också att bli måltavlor. Jag har själv sett en del otrevliga kommentarer efter artiklar jag skrivit i olika tidningar. Nu är, ska jag tillägga, den typen av inlägg kontraproduktiva: om de som författar kommentarerna inbillar sig att jag skulle vara tyst för att de hetsar så kan jag försäkra att de misstar de sig.

En av de värsta näthatssajterna är Avpixlat, som står Sverigedemokraterna nära. Avpixlat och SD har dock försökt framställa sig som motståndare till antisemitism. För 25-årsjubilerande SD är det viktigt att tvätta bort partiets bruna förflutna, men den anti-antisemitiska retoriken syftar också till att misstänkliggöra muslimer.

Ihåligheten i denna retorik har SKMA påtalat tidigare. I sin artikel om Avpixlat i detta nummer av nyhetsbrevet visar Mathan Ravid hur lite som krävs för att den påstådda anti-antisemitismen i dessa miljöer ska förbytas i sin motsats.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism