Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beviljats ett bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten riktad till högstadieelever.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera elevresor till Förintelsens platser i Polen. Cirka 400 elever och runt 50 lärare kommer att delta. I utbildningen ingår även ett förberedande och ett uppföljande seminarium. Syftet är att öka elevernas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer och fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein hälsade beslutet med glädje: ”I en tid när högerextremism och intolerans växer är det oerhört angeläget att ge unga människor kunskap om de avgrunder som antisemitism, rasism och antidemokratiska läror leder till – och att ge dem verktyg för att motverka dessa strömningar.” (Se även Willy Silbersteins ledare i Nyhetsbrev juni 2014.)

Skolor och andra intresserade som vill ha mer information om utbildningen rekommenderas att kontakta Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA, på e-mail info@skma.se eller telefon 08-667 60 90.