Raoul Wallenberg - En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Hans insatser räddade tusentals judar från nazisterna i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Raoul Wallenbergs liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenberg. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

Klicka på bilderna nedan för exempel från studiehäftet!

Uppslag, sida 2-3 Uppslag, sida 4-5 Uppslag, sida 12-13

Pedagoger kan beställa Studiehäftet kostnadsfritt i klassuppsättning, skolan betalar endast portokostnad. Övriga intresserade kan beställa mot en kostnad på 75 kronor (inklusive porto). Beställ HÄR! Beställningar kan även skicka till SKMA via mail på info@skma.se – glöm i sådana fall inte att ange fakturaadress!

Lärarhandledning och elevövningar finns tillgängliga som pdf-fil här på SKMA:s hemsida. Klicka på bilden nedan!

Lärarhandledning till studiehäftet om Raoul Wallenberg