Artikeln publicerades i SKMA nyhetsbrev december 2012.

I samband med en högtidsstund till minne av pogromen i Nazityskland 1938 delade SKMA ut Elsa-priset till Siavosh Derakhti, grundare av ”Unga muslimer mot antisemitism”.

I samband med att minnet av pogromen i Tyskland 1938 högtidlighölls i Stockholms stora synagoga den 8/11 tilldelades Siavosh Derakhti 2012 års Elsa-pris. Elsa-priset är en ny årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Priset består av ett diplom och en prissumma om 20 000 kr.

Siavosh Derakhti fick priset för sitt engagerade arbete mot antisemitism och främlingsfientlighet. Prismotiveringen lyder: ”Genom grundandet av nätverket ’Unga muslimer mot antisemitism’, deltagande i den offentliga debatten och antirasistiskt arbete bland unga människor har Siavosh Derakhti gjort en viktig insats för ett mer tolerant och pluralistiskt Malmö.”

SKMA:s ordförande Willy Silberstein, som överräckte priset, är full av beundran.

– Siavosh Derakhti är ett föredöme för många unga människor, han har genomfört ett imponerande arbete i kampen mot antisemitism, säger han.

I en intervju i detta nummer av nyhetsbrevet säger Derakhti att Elsa-priset givit honom ”mer styrka och motivation för att fortsätta kämpa för alla människors lika värde”. Läs hela intervjun på s. 3 i Nyhetsbrev december 2012.

Minnesceremonins huvudanförande hölls av förläggaren och skribenten Svante Weyler. Hans tal om ”Vittnena, minnena och litteraturen” kan läsas på s. 10 i Nyhetsbrev december 2012.

Vittnesmål från novemberpogromen lästes upp av Adriana Savin och Hannes Meidal. Musik av Arvo Pärt och Lars-Erik Larsson framfördes av Ketil Solberg, Johan Klint, Daniel Lindblom, Amanda Hofman-Bang.

Minnesceremonin, som samlade hundratals deltagare, arrangerades av SKMA i samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande.

SKMA