En högtidsstund till minne av pogromen (”Kristallnatten”) i Tyskland den 9-10 november 1938 i Stockholms stora synagoga kvällen den 8/11 samlade hundratals deltagare. Minnesceremonin arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande.

Willy Silberstein talar med ELSA-pristagaren Siavosh Derakthi

I samband med ceremonin delades SKMA:s nyinstiftade ELSA-pris ut till Siavosh Derakhti. Derakthti, som samtalade med SKMA:s ordförande Willy Silberstein om sin verksamhet, fick priset för sitt engagerade arbete mot antisemitism och främlingsfientlighet bland unga i Malmö. Siavosh Derakhti grundade år 2010 nätverket “Unga muslimer mot antisemitism” och deltar regelbundet i den offentliga debatten om intolerans och judefientlighet i Malmö. Läs mer om Siavosh Derakhti och ELSA-priset här. Läs Expo:s intervju med 2012 års ELSA-pristagare här.

Kvällens huvudanförande hölls av förläggaren och skribenten Svante Weyler. Weyler talade om ”Vittnena, minnena och litteraturen”.

Svante Weyler talar

Vittnesmål från novemberpogromen lästes upp av Adriana Savin och Hannes Meidal. Musik av Arvo Pärt och Lars-Erik Larsson framfördes av Ketil Solberg, Johan Klint, Daniel Lindblom, Amanda Hofman-Bang.

El male rachamim och Kaddish-bönen lästes av kantor Maynard Gerber.