SKMA:s ordförande Willy Silberstein replikerar i SvD i dag (26/10) på läraren Helena Mechlaouis artikel från 21/10 om regeringens beslut att ge stöd till SKMA:s utbildningssatsning riktad till skolor i Malmö.

Mechlaoui har missförstått vad SKMA:s utbildningssatsning handlar om, skriver han. I motsats till vad hon påstår handlar det inte om en utbildning om Förintelsen. Initiativet syftar till att belysa den samtida antisemitismens och islamofobins orsaker, uttrycksformer och konsekvenser.

Men Mechlaoui försvårar också arbetet mot fördomar och främlingsfientlighet genom att ställa olika former av lidande mot varandra, ge näring till konspirationsteorier och legitimera kollektiviserande bilder, hävdar Silberstein. Han skriver:

Med hänvisning till elever med bakgrund i Mellanöstern skriver Mechlaoui ”att många av dem själva bär på traumatiska upplevelser som hänger ihop med antingen israelisk eller amerikansk politik. Och de båda staterna ses ofta som en, vilket inte är helt fel.”

Mechlaoui tycks tro på konspirationsteorin att det är Israel som egentligen bestämmer om amerikansk utrikespolitik, en teori som ger bränsle till alla dem som också skyller allt Israel gör på världens judar, inklusive dem som bor i Malmö.

Om Mechlaoui, inte bara i SvD utan även i klassrummet, sprider kollektiviserande grumligheter om hur de ”de utsatta och förtryckta i det förgångna… själva blivit de som förtrycker” och att det kanske inte är ”helt fel” att ställa judar till svars för vad Israel gör eller göra muslimer ansvariga för vad andra muslimer gör, så bör hon nog inte bli förvånad om hennes elever uppfattar undervisning om Förintelsen som en partsinlaga i en politisk debatt snarare än kunskapsförmedling i historia.

Läs hela artikeln!