Här kan man se en video med alla tal som hölls på manifestationen mot antisemitism och i solidaritet med Malmös judar på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm den 7/10 2012.

Talare var Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, Lena Posner-Körösi, Mona Sahlin, Erik Ullenhag, Dilsa Demirbag-Sten, Fredrik Federley och Sam Carlquist. Manifestationen arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Judiska församlingen i Stockholm och Annika Hernroth-Rothstein.