Regeringen har beviljat en ansökan från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) om bidrag för att genomföra en utbildningssatsning mot antisemitism och islamofobi riktad till skolor i Malmö. I satsningen ingår fyra lärarseminarier och distribution av undervisningsmaterial till elever på högstadiet.

”Vi behöver göra en särskild insats i Malmö och markera situationens allvar från regeringens sida”, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP)” till Sydsvenskan. ”Skolan är helt avgörande för att lägga en grund för tolerans och för att förstå hatideologier”.

Läs mer i Sydsvenskan.