Det är med bestörtning jag hör om attentatet mot judiska församlingen i Malmö. Historien är fylld av sådana attacker riktade mot mål bara för att de är judiska. Antisemitismen lever tyvärr stark också i Sverige.

Malmö har länge haft problem med judehat, i en sådan miljö ökar risken just för den typ av attentat som vi nu ser.

Jag hoppas att stadens styrande tar detta på stort allvar och agerar.

Willy Silberstein

Svenska kommittén mot antisemitism