Europakommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, skriver i sin nya rapport om Sverige (offentliggjord 25/9) att framsteg gjorts i arbetet mot rasism och diskriminering, men noterar samtidigt att en rad allvarliga problem återstår. ECRI rekommenderar svenska myndigheter bland annat att öka ansträngningarna för att bekämpa rasism och diskriminering mot romer liksom för att motverka antisemitism och islamofobi.

ECRI uttrycker bland annat oro över att rasismen på nätet forstatt att växa: ”De flesta rasistiska webbplatser ger uttryck för antisemitism (där man vanligtvis hävdar att judarna är involverade i globala sammansvärjningar) eller islamofobi (där muslimerna ses som erövrare som hotar Europa). Här kan också nämnas fora online, där rasistiska kommentarer blir allt vanligare.”

I avsnittet som behandlar antisemitism skriver ECRI bland annat:

”152. I sin tredje rapport rekommenderade ECRI att de svenska myndigheterna skulle fortsätta och ytterligare stärka sina ansträngningar att bekämpa alla uttryck för antisemitism, inklusive antisemitisk propaganda som sprids över internet.

153. Enligt siffror som publicerats av Brottsförebyggande rådet låg under åren 2004-2010 polisanmälda incidenter med ett identifierat antisemitiskt motiv mellan 111 och 161, med en topp på 250 under 2009, troligen kopplad till händelserna i Gaza. Med variation mellan åren var mellan 37 % och 61 % av dessa brott riktade mot enskilda. I skrivande stund fanns inga siffror tillgängliga för 2011, men det är skäligt att anta att de visar ytterligare en markant ökning. De officiella siffrorna täcker enbart polisanmälda brott där motivet identifierats som antisemitiskt, men civilsamhället påpekar att det faktiska antalet incidenter troligen är långt större.

154. Antisemitiska fördomar och stereotyper verkar existera långt utanför högerextremistiska kretsar i Sverige. Enligt en undersökning från 2010 utförd av Forum för levande historia hade ca 20 % av elever på högstadiet och gymnasiet en negativ syn på judar, och en opinionsundersökning visade redan 2005 att mellan 15 % och 16 % av vuxna ansåg att judarna har för mycket makt i världen. På antisemitiska webbplatser insinueras också att judarna smider hemliga planer på världserövring.

155. ECRI noterar med synnerlig oro situationen för judarna i Malmö, och särskilt de upprepade attackerna på personer som bär synliga tecken på sin religion. Församlingens rabbi har varit offer för konstanta antisemitiska trakasserier i många år, glåpord kastas regelbundet mot judar som går till synagogan, och judiska barn utsätts för antisemitisk mobbning i skolan. Dessutom har många fall av materiella skador på judisk egendom rapporterats. Enligt företrädare för judarna har vissa judiska familjer lämnat Malmö på grund av antalet antisemitiska incidenter och för att de inte anser att de får tillräckligt stöd av kommunstyrelsen ordförande.”

ECRI noterar och välkomnar att myndigheterna har vidtagit åtgärder för att motverka dessa företeelser, men betonar att ”de ännu inte har lyckats stävja antisemitismen i Sverige.”  ECRI rekommenderar att ”de svenska myndigheterna fortsätter och ytterligare stärker sina aktuella ansträngningar att bemöta alla uttryck för antisemitism, med särskilt uppmärksamhet på situationen i Malmö.”

Läs hela rapporten här.