Kvällsposten 24/8 uppmärksammar SKMA:s ordförande Willy Silbersteins tal i samband med kippavandringen i Malmö 18/8:

”Flest applåder drog Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, när han i sitt tal vände sig mot de som utnyttjar Malmös judars utsatta situation för sina egna syften och förklarade för dem att deras stöd kunde vi alla klara oss utan. Att kampen mot judehatet är en kamp också mot de som hatar andra grupper, må det vara muslimer, homosexuella, romer eller någon annan.”

För mer om kippavandringen och Willy Silbersteins tal se SVT:s rapport.