SKMA instiftar pris för unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instiftat en årlig utmärkelse för enskilda personereller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

Utmärkelsen ska företrädesvis gå till personer under 30 år. Vägledande är att de belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar debatt.

Nominera!

Nomineringar till ELSA-priset 2012 ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 22330, 104 22 Stockholm.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/personerna utfört och en tydlig motivering till varför denna/dessa är lämpliga mottagare av priset.

Sista dagen för att nominera är 1 oktober 2012 (förlängt från 15 september) .

Priset

En jury utnämnd av SKMA ansvarar för valet av pristagare. ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: www.skma.se, info@skma.se, tel. 08-667 60 90.

Läs som PDF