I Stockholm den 22-23 september 2016 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en tvådagars fortbildning om Förintelsen, antisemitism och rasbiologi. Anmäl dig nu!

Idéhistoriker Henrik Bachner föreläser om antisemitism

Förintelsen är en av historiens största katastrofer. Nazisternas dåd har för alltid ändrat vår syn på historien och människan. Nu har det gått mer än 70 år sedan andra världskriget och befrielsen. Förintelsens ögonvittnen finns snart inte längre kvar. Minnet och kunskaperna om nazismens brott måste föras vidare av nya generationer.

För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, svensk rasbiologi/raspolitik och antisemitism arrangerar SKMA en fortbildningskurs i Stockholm den 22-23 september 2016.

Fortbildningen riktar sig framför allt till lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor, men är öppen även för andra intresserade.

Föreläsare: Henrik Bachner, Maja Hagerman och Stéphane Bruchfeld.

Stockholm: 22-23 september 2016. Plats: Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan 18.

Program: Information om program och föreläsare hittar du här.

Anmälan: Anmälan senast 16 september 2016. Anmälan sker via e-post till info@skma.se. Uppge namn, telefonnummer, e-postadress, skola och vilka ämnen du undervisar i samt faktureringsadress och referensnummer för fakturan. Ni kan med fördel anmäla flera deltagare i samma e-post.

Kostnad: 1050 kr/per person. I avgiften ingår material, lunch (fredag) och fika (eftermiddagskaffe torsdag, för- och eftermiddagskaffe fredag).

Ytterligare upplysningar lämnas av Lena Jersenius, tel 08-667 60 90, info@skma.se.

Antalet platser är begränsat!