SKMA uppmärksammade nyligen att Tro & politik, organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskapsrörelsen), publicerat en ledare som innehöll antisemitiska påståenden och föreställningar. I ledaren (nr 2, 2012) framställde Adrian Kaba högerextremismen och den sk Counterjihadrörelsen som en ”judisk-europeisk…sammansvärjning”. Judar som kollektiv liksom den ”sionistiska rörelsen” tillskrevs en avgörande och konspiratorisk roll bakom samtida rasistiska strömningar i Europa och den norske terroristen Breivik beskrevs som en skapelse av den ”sionistiska” eller ”judisk-europeiska” konspirationen.

Tidningens chefredaktör Hanna Hellström förklarade i ett tillrättaläggande den 6/7 att ledaren ”innehöll formuleringar som inte är acceptabla och som aldrig skulle ha publicerats”. Ett par dagar senare plockades ledaren bort från Tro & politiks hemsida. Det är bra att Tro & politik tagit intryck av kritiken och reagerat, men fortfarande råder en besvärande oklarhet om hur redaktionen faktiskt uppfattat Kabas ledare.

I tillrättaläggandet klargjordes aldrig varför ledaren publicerats, inte heller förklarades vad i den som chefredaktören fann oacceptabelt. Tro & politiks läsare svävar således fortfarande i okunnighet om vad det är de tagit del av som redaktören i efterhand fann klandervärt och varför så är fallet. Inte heller har de upplysts om varför ledaren plötsligen plockats bort. Vidare ges av Hellströms ord intrycket av att det är själva formuleringarna snarare än de underliggande antisemitiska föreställningarna som uppfattas som oacceptabla.

Weiderud slätar över

Samma intryck ges av Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. I en intervju i Dagen kallar han den antisemitiska konspirationsteori som Kabas ledare förmedlar för ”en olycklig formulering”. Weiderud tillägger att ”Adrian [Kaba] förstår att man inte kan använda begreppet judisk och konspiration i ett sådant här sammanhang. Det går inte.”

Vad menar Weiderud? Hade ledaren varit acceptabel om samma tankar kommit till uttryck men formulerats annorlunda? Är det fel att tala om judiska konspirationer i ”ett sådant här sammanhang” – dvs i en ledare i Tro & politik – men inte nödvändigtvis i andra, t ex mer privata sådana? Med tanke på den grumliga och otydliga hållning Broderskap/Socialdemokrater för tro och solidaritet under lång tid haft till antisemitism är dessa frågor inte orimliga.

Weiderud, vars organisation tidigare bjudit in internationellt ökända antisemiter till Sverige och avvisat kritik mot judehat med argumentet att det endast utgör kritik mot Israel, försäkrar även vad gäller Kabas ledare att den var ”inget antisemitiskt utspel”, även om den kan ”användas” som sådant. På nytt ser vi således hur ledningen för Broderskap/Socialdemokrater för tro och solidaritet bagatelliserar och ursäktar fördomar och hat mot judar.

Kaba fortsätter sprida antisemitism

Kaba själv, som enligt Dagen nu slutar skriva ledare i Tro & politik, fortsätter dock obekymrat att sprida samma antisemitiska propaganda. Han har dock hörsammat ordförandens ord om vikten av välja rätt ord och pratar nu mer om ”sionister” än judar.

På sin Facebooksida skriver han den 7/7 bl a: ”Att sedan försöka dölja denna rörelses [dvs Counterjihadrörelsens] sionistiska ideologi är bara ett tecken på en demokratisk omogenhet hos liberala skribenter och hos vissa riksdagsmän i våra egna led.” I en kommentar tillägger han: ”Sionismen som kom att formas, efter att strategin från att judarna skulle bli en del av Europa, som grusades av Europas judeförintelse, bytes ut mot att en judisk stat skulle bildas i Palestina och där alla judar i världen skulle ersätta palestinierna i det heliga landet, är en extremistisk och rasistisk rörelse. Nu ska denna rörelse som en led i European defence leuge och counterjihadrörelsen, etnisk rensa Europa från muslimerna.”

Länk mellan Kaba och Reepalu?

Adrian Kaba är enligt Dagen ordförande för SSU Rosengård och ersättare i kommunstyrelsen i Malmö. Nyligen hävdade Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu i tidskriften Neo att det skulle finnas en stark koppling mellan judiska församlingen i Malmö och Sverigedemokraterna och att ”SD:are har infiltrerat den judiska församlingen för att på så vis driva sitt muslimhat”.

Reepalus påstående, som han efter en storm av kritik tvingades ta tillbaka, är tydligt besläktat med Kabas föreställning om att en judisk konspiration ligger bakom den antimuslimska rasismen i Europa, även om den senare går betydligt längre. Frågan är inte omotiverad: Är det Kabas teorier om judarnas ränksmideri som är källan till Reepalus senaste övertramp?