Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2012

125 personer deltog på SKMA:s tvådagarsutbildning om antisemitism och islamofobi.

Under 2011 och 2012 har SKMA med hjälp av bidrag från Ungdomsstyrelsen arrangerat flera tvådagarsseminarier om antisemitism och islamofobi. Det första ägde rum i Malmö, det andra i Karlstad (se SKMA:s nyhetsbrev juni 2011 respektive mars 2012). 14-15 mars 2012 gick det tredje seminariet av stapeln i Stockholm, i samverkan med Utbildningsförvaltningen/Skolstöd, Stockholms stad.

Runt 125 deltagare, varav de flesta var lärare, närvarade på Kungsholmens Konferens och Matsal. Syftet med detta seminarium var, i likhet med föregående utbildningsdagar i serien, att utifrån aktuell forskning ge grundläggande kunskaper om antisemitismens och islamofobins orsaker och nutida uttryck, samtida antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser, den så kallade ”historierevisionismen” (förnekandet av Förintelsen) samt hatbrottens utveckling. Ett ytterligare syfte var att ge lärare pedagogiska verktyg i arbetet mot fördomar.

Bland föreläsarna återfanns idéhistorikerna Stéphane Bruchfeld och Henrik Bachner liksom historikern Anders Wigerfelt från Malmö högskola, historikern Heléne Lööw från Uppsala universitet samt islamologen Jonas Otterbeck från Lunds universitet.

Ny för denna gång var historikern och gymnasieläraren Per Höjeberg, som med hjälp av praktiska undervisningsexempel tillsammans med åhörarna diskuterade antisemitism och islamofobi ur ett didaktiskt perspektiv. Av de utvärderingar som inkommit till SKMA efter seminariet framkommer att arrangemanget uppfattats som mycket positivt. På frågan om respondenterna fann att seminariets innehåll var relevant svarade samtliga att så var fallet i ”hög” eller ”mycket hög” grad.

I och med arrangemanget i Stockholm har nu cirka 500 personer – i huvudsak lärare men även politiker, poliser och journalister – deltagit i SKMA:s seminarier om antisemitism och islamofobi. Liknande arrangemang kommer under hösten att genomföras på andra orter i Sverige. Detaljerad information om kommande seminarier kommer att läggas ut på SKMA:s hemsida www.skma.se.

Mathan Ravid