Den norske freds- och konfliktforskaren Johan Galtung skulle ha talat på en konferens som inleds i dag på Institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet. På grund av hans antisemitiska uttalanden beslöt arrangörerna att avboka honom, skriver Expo.se.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein välkomnar beslutet.  ”Det är glädjande att den akademiska världen reagerar på Galtungs antisemitism och att det får konsekvenser. Jag är också positiv till debatten som uppstått om hans åsikter”, säger Silberstein till Expo.se.

Expo.se påminner om att Galtungs egen organisation Transcend under en rad år ”på sin hemsida publicerat texter av antisemiten Gilad Atzmon. I en text från 2009 på Transcend ifrågasatte Atzmon Förintelsen. Kort efter Breiviks terrordåd lanserade Atzmon en konspirationsteori med budskapet att Breivik ’dödade för den judiska statens räkning’.”

Denna propaganda knöt även Galtung an till, skriver Expo.se: ”Under en föreläsning på Universitetet i Oslo i oktober 2011 med titeln ’Tio teser om 22 juli’ riktade Galtung in sig på Anders Behring Breiviks koppling till Frimurarna. Enligt Galtung har frimurarna ’en klar judisk förankring’ och står för en ’judiskpåverkad kristendom’. Under samma föreläsning tipsade han åhörarna om konspirationsteoretikern Erik Rudstrøms ’Frimureriet och de dolda makteliterna’ – en bok som vilar på det ökända antisemitiska falsariet Sions vises protokoll. Budskapet i boken är att judarna styr världen med hjälp av frimureriet.”