En ny attitydundersökning, utförd av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo på uppdrag av den norska regeringen, pekar på att 12,5 procent av den norska befolkningen bär på en antisemitisk inställning. Hela 19 procent instämmer i påståendet att ”världens judar i det fördolda arbetar för främja judiska intressen”.

Øivind Kopperud på HL-senteret, som samordnat undersökningen, säger till Verdens Gang att andelen som instämmer i enskilda påståenden är ”direkt skrämmande” och understryker att detta sker i ett politiskt och ekonomiskt stabilt Norge.

Studien pekar även på att negativa attityder till bland annat romer och muslimer är utbredda.

Forskarna menar att resultaten av bör leda till att skolan stärker kunskapsspridningen om judisk historia och fördomar mot judar och andra minoriteter. Vidare föreslås att attitydmätningen görs om var femte år liksom att polisen ska registrera antisemitiskt motiverade hatbrott.

Läs rapporten här.