Enligt en ny mångnationell attitydundersökning är antisemitiska uppfattningar fortsatt förhållandevis utbredda i Europa. Studien, som genomfördes av den amerikanska organisationen ADL i januari 2012 och bygger på intervjuer med 5 000 personer, omfattar tio länder: Frankrike, Holland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Bland de länder som ingår i undersökningen är, enligt resultaten, antijudiska attityder mest utbredda i Ungern, Spanien och Polen. Lägst nivåer uppmättes i Holland, Norge och Storbritannien. I jämförelse med resultaten från en undersökning 2009 (i vilken sju av de tio länderna ingick) har, enligt ADL, andelen antisemitiskt inställda ökat i framför allt Ungern, Storbritannien och Spanien.

Några resultat: Det traditionella antisemitiska påståendet att ”judar har för stor makt inom affärsvärlden” hölls för ”förmodligen sant” av sammanlagt 36 procent av respondenterna. Bryts resultatet ned på enskilda länder uppmättes de högsta nivåerna i Ungern (73 procent), Spanien (60 procent) och Polen (54 procent), men uppfattningen är utbredd även i Italien (39 procent), Frankrike (35 procent) och Österrike (30 procent).

Totalt 39 procent ansåg det besläktade påståendet att ”judar har för stor makt på de internationella finansmarknaderna” som ”förmodligen sant”. Även här var andelen instämmande högst i Ungern (75 procent), Spanien (67 procent) och Polen (54 procent), men höga nivåer uppmättes även i Italien (43 procent), Österrike (38 procent), Frankrike (29 procent).

En betydande andel i flertalet länder ansåg vidare att ”judar är mer lojala med Israel än med detta land” (Spanien 72 procent, Italien och Polen 61 procent, Norge 58 procent) liksom att judar ”talar för mycket” om Förintelsen (Ungern 63 procent, Polen 53 procent, Italien 48 procent, Spanien 47 procent, Österrike 45 procent, Tyskland 43 procent) .

Läs hela rapporten.  Här finns ADL:s pressmeddelande.