ANTISEMITISM OCH ISLAMOFOBI

14 – 15 februari 2012 arrangerar SKMA ett tvådagarsseminarium i Karlstad om antisemitism och islamofobi

Seminariet syftar till att utifrån aktuell forskning ge grundläggande kunskaper om:

· antisemitismens och islamofobins orsaker och samtida uttryck

· antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser i dag

· den så kallade ”historierevisionismen” (förnekandet av Förintelsen)

· hatbrottens utveckling

· pedagogiska metoder i arbetet mot fördomar

Seminariet genomförs med bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Detaljerat program finns här.