Som tidigare upmärksammats kritiserade Jonathan Leman och Mikael Tenhunen i Fria tidningen den nyligen utgivna boken ”Med pennan som vapen”, som hyllar den brasilianske tecknaren Carlos Latuff och hans bilder. Latuffs teckningar innehåller återkommande antisemitiska motiv, påpekade de. Kritiken avvisades av bokens redaktör Ivar Andersen, som hävdade att Latuff ”alltid ställer sig på den förfördelades eller förtrycktes sida”.

Andersen blandar ihop ”israeler” med ”judar”, skriver Susanna Martelin i en ny replik. Hon påpekar vidare: ”Ett konstverk, eller en handling, neutraliseras inte av ett annat konstverk eller en annan handling. Lika lite neutraliseras det av ett påstående, vilket flitigt används i debatter kring kränkande behandling, som om påståendet att man inte är rasist, inte är sexist, skulle oskadliggöra själva handlingen. Latuff må vara en person som vill ställa sig på ”den förfördelades eller förtrycktes sida”… Det hindrar dock inte att hans enskilda verk kan uppfattas som, eller rent av vara, antisemitiska.”