Nyligen gav Verbal förlag ut boken ”Med pennan som vapen”, om den brasilianske tecknaren Carlos Latuff och hans bilder. Latuff anknyter återkommande till antijudiska motiv i sin politiska agitation. 2006 kom han på delad andraplats i den antisemitiska teckningstävlingen ”Holocaust cartoon contest” i Iran. (Andraplatsen delade Latuff med en fransk tecknare, historierevisionist och medarbetare i den högerextrema tidningen Rivarol.)

I Fria tidningen  kritiserar Joanthan Leman och Mikael Tenhunen bokens redaktör Ivar Andersen, tidigare redaktionschef på tidningen Arbetaren, och belyser Latuffs antisemitism. Även denna bild diskuteras i artikeln. Här svarar Andersen på kritiken.