I sitt anförande under riksdagens partiledardebatt på onsdagen (18/1) talade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i varnande ordalag om antisemitismen i Malmö. Liksom tidigare när SD tagit upp ämnet handlade det även denna gång om att exploatera frågan i xenofoba syften. Det finns
anledning att upprepa vad SKMA tidigare sagt om SD:s föregivna engagemang mot antisemitism:

Uttalande av SKMA 2009

Sverigedemokraterna (SD), eller åtminstone dess ledning, har på senare tid tagit motståndet mot antisemitism på entreprenad. I SD:s fall förefaller kampen mot antisemitismen att tjäna två syften. För det första att tvätta bort nazismstämpeln och för det andra som en förevändning för islamofoba utspel.

Ett sådant instrumentellt bruk av kampen mot antisemitismen är intellektuellt och moraliskt förkastligt. Bekämpandet av antisemitism eller andra gruppfördomar kan och får aldrig bli en förevändning för spridandet av fördomar mot andra grupper och minoriteter eller utnyttjas för tillskansandet av en politisk legitimitet, allra minst av grupper som inte förtjänar sådan.

Ur Willy Silbersteins ledare i SKMA:s nyhetsbrev april 2010

Sverigedemokraterna har varit snabba att utnyttja debatten om antisemitism i Skåne. De påstår sig ta parti för judarna, mot antisemitism – men de gör det endast i syfte att hetsa mot muslimer. Svenska kommittén mot antisemitism tar kraftfullt avstånd från Sverigedemokraternas islamofobi. Vi betackar oss för ”stöd” i debatten om antisemitism. Vår kamp förs på demokratisk grund, därmed befinner vi oss väldigt långt från SD:s mörka och stinkande värld.

Läsvärt

Läs även Jonathan Leman och Expo (här, här och här) om SD:s förhållande till antisemitismen och antijudiska uppfattningar inom partiet.