I sitt anförande under riksdagens partiledardebatt på onsdagen (18/1) talade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i varnande ordalag
om antisemitismen i Malmö. Liksom tidigare när SD tagit upp ämnet handlade
det även denna gång om att exploatera frågan i xenofoba syften. Det finns
anledning att upprepa vad SKMA tidigare sagt om SD:s föregivna engagemang
mot antisemitism:

Uttalande av SKMA 2009

Sverigedemokraterna (SD), eller åtminstone dess ledning, har på senare tid
tagit motståndet mot antisemitism på entreprenad. I SD:s fall förefaller
kampen mot antisemitismen att tjäna två syften. För det första att tvätta
bort nazismstämpeln och för det andra som en förevändning för islamofoba
utspel.

Ett sådant instrumentellt bruk av kampen mot antisemitismen är
intellektuellt och moraliskt förkastligt. Bekämpandet av antisemitism eller
andra gruppfördomar kan och får aldrig bli en förevändning för spridandet av
fördomar mot andra grupper och minoriteter eller utnyttjas för
tillskansandet av en politisk legitimitet, allra minst av grupper som inte
förtjänar sådan.

Ur Willy Silbersteins ledare i SKMA:s nyhetsbrev april 2010

Sverigedemokraterna har varit snabba att utnyttja debatten om antisemitism
i Skåne. De påstår sig ta parti för judarna, mot antisemitism – men de gör det
endast i syfte att hetsa mot muslimer. Svenska kommittén mot antisemitism tar
kraftfullt avstånd från Sverigedemokraternas islamofobi. Vi betackar oss för ”stöd”
i debatten om antisemitism. Vår kamp förs på demokratisk grund, därmed befinner
vi oss väldigt långt från SD:s mörka och stinkande värld.

Läsvärt

Läs även Jonathan Leman och Expo (här, här och här) om SD:s förhållande till
antisemitismen och antijudiska uppfattningar inom partiet.