Ola Tunander, professor i freds- och konfliktforskning vid International Peace Research Institute Oslo (PRIO), sluter i en artikel i Nytt norsk tidsskrift upp bakom den mytbildning som påstår eller insinuerar att Israel skulle ha legat bakom eller inspirerat till terrorattacken i Norge i somras. 

Som SKMA visat gav terrorattentaten upphov till en omfattande antisemitisk propaganda. Påståenden liknande Tunanders har tidigare spridits av bl a högerextrema grupper, iransk TV och olika antijudiska bloggar i Sverige och Europa. Tunanders artikel är en oroväckande påminnelse om att det inte endast är öppet antidemokratiska indivder, grupper eller regimer som lockas av denna typ av budskap. 

Tunanders artikel kommenteras i Aftenposten och på Axess blogg.