Texten publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2011

Regeringen anslår 4 miljoner kronor för att förbättra säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten. Anslaget utgör en engångssatsning till de judiska församlingarna under 2012. Satsningen syftar till att öka säkerheten vid synagogor och judiska arrangemang.

Satsningen motiveras med att den judiska gruppen i Sverige utsätts för hatbrott och trakasserier. Regeringen hänvisar i sitt beslut även till att OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) representant för bekämpning av antisemitism efter ett besök i Sverige 2010 rekommenderade den svenska regeringen att öka insatserna mot antisemitism.

”Antisemitiska yttringar och annat negativt bemötande som grundar sig på rasistiska föreställningar är aldrig acceptabla i ett demokratiskt samhälle. Om de judiska församlingarna inte vidtar extra säkerhetsåtgärder finns det människor som inte vågar besöka synagogor i Sverige”, säger integrationsminister Erik Ullenhag.