Insändare av Willy Silberstein och Mathan Ravid publicerad i Västerbottens-Kuriren 15/10-2011

Enligt uppgifter på dess egen hemsida kommer årets upplaga av Umeå Jazzfestival gästas av den brittiske jazzmusikern tillike internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon. Atzmon, som på hemsidan beskrivs som en ”framgångsrik och kontroversiell författare”, har sedan en tid tillbaka haft kopplingar till det antijudiska nätverk som den svenske islamisten Mohamed Omar byggt upp, och uppmärksammades av Svenska kommittén mot antisemitism redan i mars 2007, sedan det blivit känt att de socialdemokratiska organisationerna Broderskapsrörelsen och ABF tillsammans med FiB-Kulturfront bjudit in honom till ett seminarium i Stockholm.

Atzmon har bland mycket annat framfört budskapet att judarna själva bär ansvaret för Förintelsen, eftersom vad han kallar ”det världsomspännande judiska ledarskapet” ”förklarade krig” mot Tyskland redan 1933. Atzmons världsbild är starkt präglad av antijudiska konspirationsteorier. Ett av otaliga exempel är hans påstående om att ”judiska bankirer” med en ”sionistisk agenda” låg bakom den senaste finanskrisen. Det ökända antisemitiska falsariet Sions Vises Protokoll, som beskriver en sammansvärjning i vilken frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister påstås vara judarnas redskap i deras strävan efter världsherravälde, måste enligt Atzmon ”tas på största allvar”, då det ”beskriver den politiska verklighet vi lever i”.

En annan av judehatets bestsellers är Hitlers Mein Kampf, ett verk Atzmon prisat som både ”intressant” och ”viktigt”, och anledningen till att han själv numera påstår sig ”förstå varför Hitler lyckades imponera på så många tyskar”. Enligt Atzmon är Israel ”värre” än Nazityskland, och han har regelbundet tagit kända förintelseförnekare i försvar. Därtill har han betecknat brännandet av synagogor som ”en rationell handling”.

Svenska kommittén mot antisemitism har inga synpunkter på att Umeå Jazzfestival bjuder in musikern Gilad Atzmon, och hoppas att denne inte använder plattformen som erbjuds honom för att sprida sin antisemitiska propaganda. Däremot är arrangörens mycket förskönande beskrivning av Atzmon som en ”framgångsrik och kontroversiell författare” oacceptabel, och vi hoppas att det är ett misstag. Den som sprider rasistisk propaganda av vilket slag den än är är inte ”kontroversiell”, utan en rasist. Och Atzmon torgför ett extremt och omisskännligt judehat.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Mathan Ravid

Masterstudent i Historia vid Uppsala Universitet och medlem i Svenska kommittén mot antisemitism

Reaktioner på SKMA:s insändare från en representant för Umeå Jazzfestival samt Gilad Atzmon själv återfinns här.