I en ny rapport från European Union Agency for Fundamental Rights, FRA, redovisas statistik över antisemitiska incidenter i EU:s medlemsstater. Rapporten slår fast att antalet incidenter ökade 2009. Någon generell tendens perioden 2000-2009 går dock inte att fastställa på grund av avsaknaden av jämförbara data. Enligt FRA utgör underrapportering av antisemitiska incidenter ett problem i flertalet EU-stater.