Willy Silbersteins ledare publicerades i SKMA:s nyhetsbrev juni 2011

Inför varje ny lämning av ledare till nyhetsbrevet tänker jag: har det inträffat något nytt som bör kommenteras? Än så länge har det tyvärr inte funnits brist på ämnen. Det kommer ständiga bevis för att Svenska kommittén mot antisemitism behövs.

Ett exempel: under våren skrev Dagens Nyheter en artikel om att Islamiska förbundet i Sverige bjudit in professor Salah Sultan. Han talade vid en stor konferens som förbundet höll i Stockholm i slutet av december.

Salah Sultan är inte vem som helst. Han är en ökänd antisemit. Den som inte tror på mitt påstående behöver bara gå in på Youtube. Där talar denne Salah Sultan livfullt om att judar mördar kristna för att använda deras blod i det osyrade brödet som bakas till den judiska påsken.

Jag har sett klippet, och jag blev förfärad. Den livfulla beskrivningen, Sultans stora engagemang och det förfärliga budskapet skrämmer.

Samme Salah Sultan har också i sin hatpropaganda åberopat ”Sions vises protokoll” och sagt att judar, genom en internationell konspiration, försöker kontrollera världen.

Att Islamiska förbundet, som på sin hemsida talar om sin kamp mot rasismen, bjuder in en talare som sprider hat av detta slag är oerhört. En kontroll ligger bara några google-sökningar bort. Det hade bara varit att skriva in Salah Sultan och ordet ”Jew” för att få veta den bistra sanningen.

Det jag skrivit så här långt är illa nog. Tyvärr blir min berättelse ännu värre. För kort tid efter artikeln i Dagens Nyheter blev jag uppringd av redaktionen för Människor och tro i P1. De ville ha en debatt mellan mig och Omar Mustafa som är ordförande för Islamiska förbundet.

Som gammal journalist tyckte jag att idén var dålig. Vad skulle vi diskutera? Vi skulle ju vara eniga om att det här var olyckligt och självklart inte skulle upprepas. Jag var helt övertygad om att Islamiska förbundet skulle backa. Detta hade SKMA också krävt i en artikel (som återges på annan plats i tidningen).

Jag hade fel. Tyvärr.

När jag satt i studion med Omar Mustafa trodde jag inte mina öron. Visst, han tog nu avstånd från de antisemitiska uttalanden Salah Sultan fällt. Men – Omar Mustafa skulle ha bjudit in Salah Sultan också om han känt till filmen på Youtube.

Att Islamiska förbundet hade bjudit in en person vars judehat kan liknas vid Geert Wilders hets mot muslimer var inget problem. Salah Sultan var välkommen så länge han inte förde fram antisemitiska åsikter på deras konferens, förklarade Omar Mustafa.

Jag blir mycket upprörd inför en sådan linje. Om Islamiska förbundet menar allvar med sin påstådda kamp mot rasism måste organisationens företrädare ta sitt ansvar. De måste sätta stopp för rasister, punkt slut.

Det räcker inte med att avkräva judehatare att inte sprida antisemitism vid konferenser i Sverige. Judehatare ska isoleras. När de bjuds in till en konferens i Stockholm får de en legitimitet och trovärdighet som de kan utnyttja i andra sammanhang, sammanhang som mycket väl kan gå i judehatets tecken.

Det som oroar mig är också att detta långtifrån är första gången som vissa muslimska organisationer i Sverige bjudit in företrädare för antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar. Räcker här att påminna om tidigare invitationer till hatspridare som till exempel Yousef Al-Qaradawi, Azzam al-Tamimi och Abdullah Hakim Quick.

Nyligen framkom också att föreningen TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder) till en konferens i Göteborg i april bjudit in Bilal Philips, en extremist som bland annat propagerar hat mot homosexuella.

Med hänvisning till Islamiska förbundets, Sveriges unga muslimers och TUFF:s agerande frågade Nalin Pekgul i Studio 1 i P1 den 14 april: ”Vad håller de på med? Är deras syfte att…se till att de här åsikterna ska bli allmänna hos muslimerna i Sverige?” Det är tyvärr en befogad fråga.

Det ska dock understrykas att problemet inte är isolerat till muslimska organisationer. SKMA har tidigare kritiserat till exempel kristna Broderskapsrörelsen och ABF när de bjudit in antisemiter. Men det gör inte saken mindre allvarlig. Tvärtom.

En antirasistisk hållning måste vara konsekvent för att vara trovärdig. Organisationer som påstår sig bekämpa rasism men accepterar eller till och med underblåser vissa former av gruppfientlighet har ingen legitimitet i kampen mot fördomar och hat. Därför ska de inte heller, så som tidigare ibland varit fallet, få statligt stöd för sin verksamhet.

Det arbete Svenska kommittén mot antisemitism bedriver vilar på en principiell antirasism. Vår huvuduppgift är att förebygga och motverka judehat. Vi menar att det är viktigt att det finns en organisation som har en specifik kompetens på detta område och särskilt bevakar just antisemitismen. Men vi menar också att det arbetet inte kan separeras från den bredare kampen mot rasism. Därför ser vi det som en självklarhet att också stå upp mot hat som riktas mot muslimer, romer, homosexuella och andra grupper. Av det skälet arrangerade vi nyligen till exempel ett seminarium om både judehat och islamofobi.

Nalin Pekgul påpekade i Studio 1 ytterligare en viktig sak: ”Kampen i Europa i dag pågår mellan de som tror på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter och de som inte gör det”. Det är av största vikt att organisationsföreträdare som intar en oklar position i denna kamp nu ställs till svars och avkrävs ett förtydligande – både av medlemmar och av det bredare demokratiska samhället.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism