I det nya numret av Expo granskar Jonathan Leman kopplingarna mellan Julian Assange och mellanhänderna Israel Shamir och Johannes Wahlström. Expo har tagit del av mejlkorrespondens som visar att Shamir spelade en viktig roll för Wikileaks svenska nätverk. Leman belyser även hur Assange givit uttryck för vissa av de antijudiska föreställningar som återfinns hos Shamir och Wahlström. Artikeln kan (åtminstone för tillfället) inte läsas på nätet, men här finns en intervju med Leman och här rapporteras om de nya avslöjandena.