Artikel av Willy Silberstein publicerad på Newsmill 10/04-2011

Myten om judiska ritualmord, om en judisk världskonspiration, om judisk kontroll och manipulationer av medier, ekonomi och politik utgör alla centrala beståndsdelar i klassisk antisemitisk propaganda, inklusive den nazityska. Det är lögner som haft förödande konsekvenser för judar. Det är djupt beklagligt att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa varken ångrar beslutet att bjuda in talare som gett uttryck för judehat eller tydligt tar avstånd från deras antisemitiska uttalanden. Det skriver Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

Den 25/3 rapporterade Dagens Nyheter att Islamiska förbundet till en konferens i Stockholm i december 2010 bjudit in föreläsare, som gett uttryck för grovt antisemitiska uppfattningar. Det gällde Salah Sultan, i konferensprogrammet beskriven som ”en känd islamisk lärd från Egypten”, och egyptiern Ragheb Al-Serjany, beskriven som ”känd islamisk profil som fokuserar på islams historia”.

Salah Sultan har i olika sammanhang spridit några av de farligaste antijudiska mytbildningar som historien känner. Den 31/3 2010 upprepade han på Hamas tv-kanal al-Aqsa den sedan medeltiden spridda lögnen om att judar i samband med den judiska påsken begår ritualmord på kristna och använder deras blod i det osyrade brödet. ”De gör detta varje år”, meddelade Sultan. ”Världen måste känna till detta.”

Den 29/12 2008 hävdade Sultan i tv-stationen al-Nas existensen av en internationell judisk konspiration som syftade till världsherravälde. Han hänvisade till den ökända tsarryska förfalskningen ”Sions vises protokoll” och förklarade: ”Sions vises protokoll är ett försök att styra och korrumpera hela världen. Medan världen är upptagen av begär och lustar, är [judarna] fria att genomdriva sin plan för att kontrollera världen.” Sultan citerade i samma sändning också den i extrema islamistiska kretsar ofta åberopade hadith som säger att muslimer på den yttersta dagen ska bekämpa och döda judar.

Ragheb Al-Serjany hävdade i en artikel på www.islamstory.com (webbadressen återges i det konferensprogram som finns på Islamiska förbundets hemsida) den 13/10 2010 att ”judarna… kontrollerar de mesta av de internationella medierna”. Han har även i andra sammanhang fört fram myten om judarnas makt och manipulationer. I en artikel (publicerad på samma webbsida 19/4 2010) som påstår sig förklara den kristna världens stöd för Israel hänvisar Al-Serjany till ”den judiska effekten i de flesta politiska och ekonomiska system i världen”.

Myten om judiska ritualmord, om en judisk världskonspiration, om judisk kontroll och manipulationer av medier, ekonomi och politik utgör alla centrala beståndsdelar i klassisk antisemitisk propaganda, inklusive den nazityska. Det är lögner som haft förödande konsekvenser för judar.

I ett uttalande den 25/3 uttryckte Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) oro över att Islamiska förbundet inbjudit talare som gett uttryck för antijudiska uppfattningar. SKMA påpekade att agerandet bidrar att legitimera och normalisera hatet mot judar, men noterade också att det står i strid med Islamiska förbundets uttalade målsättning att ”bekämpa rasism” och ”bidra till dialog och idéutbyte med andra samfund och religioner”. SKMA uppmanade Islamiska förbundet och de organisationer som samarbetat med förbundet i arrangerandet av konferensen att klargöra sin hållning till antisemitism och till de antijudiska påståenden som några av konferensens talare i olika sammanhang fört fram.

Tyvärr har något sådant klargörande inte kommit. När Islamiska förbundets ordförande, Omar Mustafa, kommenterade saken valde han att istället att angripa den DN-journalist som uppmärksammade förbundets inbjudningar, samt Memri (Middle East Media Research Institute), som lagt ut Sultans tv-framträdanden på nätet (Newsmill 30/3). (Bland annat hävdar Mustafa att det inte går att lita på Memris översättningar. Det är ett märkligt argument eftersom DN meddelar att man låtit göra en egen översättning av Sultans uttalanden. Al-Serjanys utsagor, som återfinns på webbsidan islamstory.com, väljer Mustafa att ignorera.) DN:s artikel om att Islamiska förbundet bjudit in talare med antisemitiska uppfattningar antyds av Mustafa vara ett utslag av islamofobi.

Istället för att beklaga inbjudningarna och tydligt ta avstånd från Sultans och Al-Serjanys uttalanden stegrar Mustafa genom sin artikel oklarheten om hur han och Islamiska förbundet förhåller sig till antisemitism. Han talar i allmänna ordalag om allas ansvar att bekämpa rasism, men antyder samtidigt att de som uppmärksammat de inbjudna talarnas uttalanden söker ”utfärda en livstidsdom i antisemitism på alla som någonsin har uttalat ett kritiskt ord mot staten Israel.” Anser Mustafa att Sultans och Al-Serjanys påståenden om judar utgör kritik mot Israel?

Mustafa svarar vidare på kritiken med påståendet att Islamiska förbundet ”kommer i framtiden att fortsätta bjuda kända och relevanta muslimska föreläsare”. Betyder det att Mustafa anser att det inte finns någon anledning att ändra förhållningssätt och att personer, som i vissa sammanhang propagerar hat mot judar, är och kommer att förbli ”relevanta” föreläsare hos Islamiska förbundet?

Slutligen söker Islamiska förbundets ordförande – fortfarande utan att beröra innebörden i de uttalanden som uppmärksammats – skjuta ifrån sig ansvaret för och bagatellisera det inträffade genom att hänvisa till ”citat som sades vid något tillfälle av en person från andra sidan jorden, som vi någon gång har bjudit på en konferens där denna ska tala om något helt annat”. Menar Mustafa således att det är förenligt med en antirasistisk hållning att bjuda in, prisa och därigenom också legitimera personer som hetsar mot judar eller andra grupper så länge dessa inte hetsar på Islamiska förbundets konferenser?

Vår osäkerhet vad gäller Omar Mustafas hållning minskas inte av hans hyllning av den för en tid sedan avlidne f.d. turkiske premiärministern Necmettin Erbakan. I ett av Mustafa undertecknat pressmeddelande från Islamiska förbundet den 28/2 2011 hette det bland annat att Erbakan var ”en stor förebild” och en ”inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”.

Att Erbakans politiska budskap sedan länge inbegripit en långt driven antisemitisk propaganda är väl känt. Så sent som 8/11 2010 förklarade han i en uppmärksammad intervju i Die Welt att EU var en del av ”den sionistiska världsordningen” och talade om ”det kapitalistiska, sionistiska ekonomiska systemet som inför skatter och skapar skulder för att genom ränta förse sionisterna med pengar”.

Världen styrdes, enligt Erbakan, sedan länge av en judisk världskonspiration:

”Judar har styrt världen i 5700 år. Det är ett styre som bygger på orättvisa, grymhet och våld. De har en stark tro, en religion, som säger dem att de ska styra världen. Titta på denna endollarsedel. Det finns en symbol på den, en pyramid med tretton nivåer och med ett öga högst upp. Det är symbolen för den sionistiska världsordningen. Nivåerna representerar fyra ’öppna’ samhällen och andra hemliga sådana, bakom dem finns ett ’de trehundras parlament’ och 33 rabbin-parlament, och bakom dem än fler osynliga kontrollanter. De styr världen genom den kapitalistiska världsordningen.”

På vilket sätt menar Omar Mustafa att en person som står för denna typ av tydligt antisemitiska budskap är ”en stor förebild” och en ”inspiration” för muslimer?

Omar Mustafa ägnar en stor del av sin artikel till att varna för islamofobi. Det finns det all anledning att göra. SKMA ser ytterst allvarligt på de antimuslimska strömningar som finns i Sverige och andra delar av Europa. Av det skälet arrangerade vi nyligen tillsammans med Dialogforum i Malmö ett seminarium om islamofobi och antisemitism. Men så länge Islamiska förbundet väljer att se mellan fingrarna när det gäller andra former av rasism än islamofobi saknar förbundets antirasism trovärdighet. Inte heller främjas trovärdigheten av att begreppet islamofobi missbrukas för att avleda eller tysta en fullt legitim kritik mot att Islamiska förbundet bjudit in talare som sprider hat mot judar.

Svenska kommittén mot antisemitism finner det djupt beklagligt att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa varken medger det felaktiga i att bjuda in talare som gett uttryck för judehat eller tydligt tar avstånd från deras antisemitiska uttalanden. Vi uppmanar därför Islamiska förbundet att än en gång tänka igenom sitt ställningstagande och på nytt tydliggöra sin hållning i dessa frågor.

Vi skulle också välkomna ett klargörande på dessa punkter från Sveriges unga muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges islamiska skolor, som samarbetade med Islamiska förbundet i arrangerandet av den aktuella konferensen.

Willy Silberstein

Ordförande i Svenska kommittén mot anitsemitism (SKMA)