SKMA:s ordförande Willy Silberstein kräver att  Islamiska förbundet klargör sin hållning till antisemitism.

Dagens Nyheter rapporterar i dag (25/3) att Islamiska förbundet i Sverige till en konferens i december 2010 bjöd in föreläsare som vid flera tillfällen givit uttryck för antisemitiska uppfattningar. 

Det är med stor oro som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) noterar att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) bjudit in företrädare och lärda som bland annat spridit antisemitiska föreställningar och propaganda. Genom att bjuda in personer som gjort sig kända för antisemitiska uttalanden bidrar IFiS till att legitimera och normalisera hatet mot judar. Detta står även i uppenbar strid med IFiS egen målsättning att ”bekämpa rasism” och ”bidra till dialog och idéutbyte med andra samfund och religioner”.

SKMA finner det också djupt bekymmersamt att organisationer som Sveriges unga muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges islamiska skolor samarbetat med IFiS i arrangerandet av konferensen. Det är nu viktigt att företrädare för samtliga dessa organisationer klargör sin hållning till antisemitism och till den antijudiska propaganda som några av konferensens talare i olika sammanhang givit uttryck för.

Willy Silberstein
Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism

Exempel på antisemitiska uttalanden av inbjudna talare:

En av de inbjudna talarna, Salah Sultan, som i konferensprogrammet presenteras som ”islamisk lärd från Egypten”, har i olika sammanhang bland annat propagerat den sedan medeltiden spridda lögnen om judiska ritualmord  liksom myten om att judarna genom en internationell konspiration söker kontrollera välden. Han hänvisar även till den ökända förfalskningen ”Sions vises protokoll” som bevis för judarnas påstådda globala sammansvärjning. Sultan citerar också  den i radikala islamistiska kretsar ofta åberopade hadith som säger att muslimerna på den yttersta dagen ska bekämpa och döda judarna.

En annan av de inbjudna talarna, egyptiern Ragheb Al-Serjany, i programmet presenterad som ”känd islamisk profil som fokuserar på Islams historia”, har också givit uttryck för antisemitiska uppfattningar. I en artikel från oktober 2010 om det israeliska angreppet på Gazakonvojen hävdar han t ex att judarna ”kontrollerar det mesta av de internationella medierna”.

SKMA