Texten publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2011

Två statsråd har under senare tid lyft fram antisemitism, rasism och politisk extremism som allvarliga samhällsproblem och utlovat förstärkta insatser mot dessa.

I sitt tal på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2011 påpekade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson att ”antisemitismen lever och frodas i dagens Europa sida vid sida med hat mot romer, homosexuella, muslimer, invandrare. Jag skäms ofta som EU-minister över att judehat och fördomar fortfarande år 2011 jäser på vissa håll i Europa.”

Även i Sverige finns klara problem med antisemitism, förklarade Ohlsson. Hon hänvisade bland annat till den attitydmätning Forum för levande historia publicerade 2010 vilken visade att cirka 20 procent av svenska gymnasieelever har en negativ inställning till judar. Ohlsson pekade också på att anmälda hatbrott mot judar ökade i slutet av 00-talet och refererade till trakasserier av judar i Malmö och Höllviken.

Nationell handlingsplan
Birgitta Ohlsson har nyligen också meddelat att hon kommer att verka för att Sverige får en nationell handlingsplan mot våldsbejakande politisk och religiös extremism. Även i detta sammanhang betonas vikten av att motverka antisemitism, islamofobi och andra former av intolerans bland unga. Skolan tillmäts en särskilt viktig roll. Ohlsson menar att insatserna inte bör vara alltför allmänna, då denna typ av attityder är mer uttalade i vissa grupper än i andra. ”Då borde vi rikta in oss på dem där problematiken finns, våga vara tydliga. Att titta på dem som är uttalat antisemitiska, islamofobiska, invandringsfientliga, som är antiziganister och homofober”, säger hon (SvD 26/1 2011).

”Vi kommer att fördjupa arbetet”
I en debattartikel i Sydsvenskan den 27/1 2011 uttryckte integrationsminister Erik Ullenhag oro över antijudiska tendenser i Europa och Sverige. ”Även i nutid finns det en utbredd antisemitism som måste bekämpas varhelst den visar sig”, skrev han. I sitt tal i Stockholms stora synagoga på minnesdagen återkom Ullenhag till temat och meddelade att han kommer att bjuda in företrädare för Sveriges judar till ett möte om antisemitism. Ett liknade möte har hållits med representanter för Sveriges muslimer. ”Dessa möten ger en grund för ett större arbete mot rasism och intolerans det kommande året”, förklarade han.

”Från regeringens sida kommer vi fördjupa arbetet mot främlingsfientlighet och kampen mot det ideologiserade hat som manifesteras i antisemitism och islamofobi”, fortsatte Ullenhag och tillade att det finns ”effektiva vapen mot antisemitism, islamofobi och främlingsfientlighet. De stavas mänskliga rättigheter, kunskap och tolerans.”

Mer måste göras
Förre statsministern Göran Persson, som talade i synagogan i Malmö den 27/1, manade också till större vaksamhet. Intervjuad i Ekot samma dag förklarade Persson: ”Jag är helt övertygad om att antisemitismen som kraft finns i samhället på samma sätt som förut. Det dyker upp med jämna mellanrum och fördomarna och lögnerna sprids.”

Persson menade att det görs för lite för att bekämpa antisemitismen i Sverige och uppmanade regeringen att visa större engagemang. ”Det är klart att en demokratisk stat som vill vara framträdande och vital, i en sådan stat ska den här diskussionen hållas levande och antisemitismen ska tryckas tillbaka.” Med hänvisning till den debatt som förts om trakasserierna mot judar i Malmö hävdade Persson, enligt Ekot, att dessa inte endast kan förklaras med sociala problem, utan att de också måste förstås mot bakgrund av att det finns personer eller grupper som tycker illa om judar.