Texten publicerades i Nyhetsbrev #2 2010

Med profiler inom den konspirationsistiska rörelsen som hävdar allt från att läkare opererar in chip på människor till att världen i själva verket styrs av ödlor från rymden är det vanligt att den här miljön avfärdas som stollar som saknar inflytande.  Det vore ett misstag att inte ta rörelsens betydelse på allvar.

I fjol visade en undersökning genomförd av Novus opinion att 18 procent av de tillfrågade under 30 år ansluter sig till teorierna i filmen Loose Change, den mest spridda konspirationsfilmen om 11 september. Teorin som förs fram i filmen är att terrorattentaten 11 september genomfördes av USA:s regering. 31 procent av de tillfrågade i åldersgruppen hade svårt att ta ställning.

Rörelsen som på olika sätt förnekar eller förvanskar händelserna 11 september benämner sig ofta som ”The Truth Movement” eller ”sanningsrörelsen” på svenska. De flesta i rörelsen inordnar attentaten den elfte september i en global konspiration där en liten elit har nått eller försöker nå världsherravälde. Det är en miljö där antisemitiska idéer aldrig är långt borta.

Att det finns en jordmån för konspiratoriska idéer är alltså uppenbart. Under 2000-talet har också antalet hemsidor, forum och bloggar som utgår från en konspiratorisk världsbild ökat dramatiskt. ”Sanningsrörelsen” nöjer sig inte med att försöka övertyga människor om att makthavarna mörkar ”sanningen” om elfte september. Teorierna om elfte september utgör rörelsens viktigaste verktyg i försöken att undergräva tilltron till samhället och dess institutioner.

    Hesham Bahari från bokförlaget Alhambra presenterar David Ray Griffin i Stokholm 11 maj 2009

Hesham Bahari från bokförlaget Alhambra presenterar David Ray Griffin i Stokholm 11 maj 2009. Foto: Expo

David Ray Griffin, den pensionerade amerikanska teologiprofessorn som i fjol talade i Stockholm, finner krafterna bakom attentatet i den ”globala och amerikanska plutokratin”. Griffin och andra akademiker har en central roll i rörelsens försök att framstå som seriösa.

Bland annat har Richard Falk, professor emeritus i internationell rätt och FN:s rapportör för de palestinska territorierna, författat förordet till en av Griffins tidigare konspiratoriska böcker om elfte september och beskrivit Griffins analys som ”objektiv och tilltalande”.

Efter Griffins föreläsning på ABF i Stockholm ville flera i publiken beskriva attentaten som en judisk komplott. Griffin varken avfärdade eller anslöt sig till påståendena. Han svarade att han inte har tillräcklig kunskap om ”detaljerna” för att kunna bedöma. På så sätt kan han åtnjuta en viss legitimitet samtidigt som han inte stöter bort rörelsens gräsrötter.

En del använder en öppet antisemitisk retorik när de talar om hur en ny världsordning, (”New World Order”) växer fram. I flera fall används Illuminati som benämning för hjärnan bakom den påstådda världskonspirationen. Namnet är taget från en historisk organisation som grundades i Bayern 1776 av juristen Adam Weishaupt och präglades av tidens radikala upplysningsidéer. Illuminati var en del av ordensväsendet som växte fram parallellt med partiväsendet. Orden försökte öka sitt inflytande genom att infiltrera frimurarloger men förbjöds av den bayerska kungen och upplöstes 1784. Trots detta har idén om illuminati levt vidare. Från början av 1900- talet har myter om illuminati och frimurare allt mer sammanflätats med de antijudiska idéerna i ”Sions vises protokoll”.

Den amerikanske aktivisten Mike Delaney står bakom filmen ”9/11 Missing links” där ”judiska kriminella nätverk” anklagas för att ligga bakom 11 september. Filmen är populär även utanför renodlat högerextrema miljöer. I Facebookgruppen ”We are change: Stockholm” marknadsförs exempelvis ”911 missing links” som sanningen om vad som hände 11 september. Delaney driver även sidan pro-think.org som sprider budskapet om en judisk världskonspiration och förnekar Förintelsen.

Här är de viktigaste aktörerna i den svenska sanningsrörelsen.

Alhambra och kretsen kring Mohamed Omar

En viktig aktör är Alhambra förlag som representeras av förläggaren Hesham Bahari och Lasse Wilhelmson. Den senare är även en del av den närmsta kretsen kring Mohamed Omar och har nära band till den nystartade vit makt- gruppen Nordisk Ungdom. Alhambra bjöd i maj 2009 in den amerikanske teologen David Ray Griffin för en föreläsning i Stockholm. Mohamed Omar har även recenserat Griffins senaste bok översatt till svenska i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.

Vaken.se

Mikael Cromsjö vid David Ray Griffins föreläsning i Stockholm 11 maj 2009.

Mikael Cromsjö Foto:Expo

Andra inordnar den judiska världskonspirationen i ett system av andra konspirationer som involverar allt från Vatikanen till Bilderberggruppen. Men ”sionismen” påstås ofta spela en särskild roll. Såhär förklaras sionismen i filmen New World Order – Final Solution som lagts upp på konspirationssajten Vaken.se av nätverkets initiativtagare Mikael ”Micro” Cromsjö som en ”introduktion till dagens verkliga problem”:

”Man kan se sionismen som Illuminatis ’specialstyrka’ som i sin tur har utlöpare som Mossad och CIA, organisationer vars enda syfte är att underminera regeringar och skapa instabilitet. De kontrollerar all drog- och människohandel samt alla andra terrororganisationer längre ner i näringskedjan, exempelvis al- Qaida.”

Vaken.se startade 2004 och är en konspirationistisk webbplats med en inriktning och en världsbild som gör gällande att en maktelit, ibland benämnd Illuminati, har skapat eller är på väg att skapa den nya världsordningen (NWO). En ordning inom vilken bankirer, frimurare och ”sionister” spelar en nyckelroll.

Under det senaste året har olika lokala nätverk med band till vaken.se poppat upp på olika orter. De arrangerar föreläsningar, sprider filmer och annan propaganda.

Anarchos förlag

David Icke

Förlaget Anarchos specialiserar sig på konspiratorisk litteratur och har bland annat givit ut David Icke som kanske är mest känd inom genren. Förutom bokutgivning arrangerar även Anarchos föreläsningar med konspirationsteoretiker. 24 oktober 2009 föreläste Icke på biograf Draken i Göteborg. Enligt arrangörerna fanns nästan 700 personer i lokalen som ägs av Folkets Hus Göteborg. Icke hävdar bland annat (i en artikel översatt till svenska på vaken. se) att judar (av Icke benämnda ”sionister”) planerade och iscensatte finanskrisen för sin egen vinning och att USA:s president är en marionettdocka som styrs av”sionister”. Det rör sig i praktiken om många av de antisemitiska myter som torgförs i exempelvis Vit makt-miljöer. David Icke har också fått stöd av den brittiska nazistorganisationen Combat 18. Han bemötte kritiken genom att hävda att Combat 18 i själva verket styrdes av CIA och Mossad och var ett försök att misskreditera honom.

Året innan föreläste Ian Crane som bland annat har hävdat att omänskliga ”globalister” med israeliska och amerikanska pass låg bakom attentaten 11 september och att dessa spelar en särskilt ondskefull roll i den föregivna världskonspirationen. Crane kalllar också brittiskt flyktingmottagande för ”de uttryckliga försöken att ta in invandrare [till Storbritannien] för att bokstavligt talat för- störa den brittiska kulturen.”

Våren 2010 presenterade Anarchos Michael Tsarion, en irländsk nyandlig förelsäre som framför allt varit verksam i USA. Tsarion har ett forum på den svenska men engelskspråkiga sajten Red Ice Creations som har ett omfattande antisemitiskt material. Tsarion betraktar den tidigare Ku Klux Klan-ledaren, David Duke, som en ”rekommenderad läromästare”. han ansluter sig till propaganda där Förintelsen förnekas och där en judisk konspiration påstås styra världen. Judar (omväxlande ”sionister”) beskrivs som roten till nära nog varje tänkbar form av ondska.

Tsarion sprider också antimuslimsk propaganda där USA:s president Barrack Obama påstås utgöra en muslimsk konspiration mot USA och där Europa snart kommer förvandlas till en muslimsk diktatur.

Sammanfattningsvis, konspirationsteorierna om elfte september är en katalysator för extremism och antisemitism. Attitydundersökningar visar att stödet för idéerna är oroande stort, framför allt bland unga. Teorierna sprids inte bara på obskyra hemsidor. Genom exempelvis den iranska regimens engelskspråkiga Press TV och den ryska kanalen Russia Today förpackas idéerna som vilka nyheter som helst.

/Jonathan Leman