ANTISEMITISM OCH ISLAMOFOBI

Välkommen den 23 – 24 MARS 2011
till ett tvådagarsseminarium i Malmö om att identifiera och bemöta fördomar

Seminariet syftar till att utifrån aktuell forskning ge grundläggande kunskaper om:

· antisemitismens och islamofobins orsaker och samtida uttryck

· antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser i dag

· den så kallade ”historierevisionismen” (förnekandet av Förintelsen)

· hatbrottens utveckling

· pedagogiska metoder i arbetet mot fördomar

För detaljerat program, anmälan och kostnader, se bifogade filer

Detaljerat program
Anmälningsblankett

Nya seminarier kommer i höst!