Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) lanserar ett nytt interaktivt utbildningsmaterial som har utvecklats i samverkan med ett flertal elever och lärare: Vad är en människa?

Materialet på den internetbaserade plattformen syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Genom vittnesmål, texter och olika frågeställningar manar det till djupare reflektion kring personliga val, demokratins grunder och mänskliga rättigheter.

Utbildningsmaterialet Vad är en människa? utgår från en persons vittnesmål. Levnadsberättelsen ger en bild av hur det var att vara ung och jude i Europa före, under och efter Förintelsen. Från detta vittnesmål vidgas perspektivet till det som brukar kallas den kollektiva historien.

SKMA har som ambition att vidareutveckla materialet till att omfatta fler vittnesmål och tillvarata de unika berättelser överlevande från Förintelsen har.

Skolor kan testa materialet gratis fram till 1 december 2010 därefter erbjuds skolorna materialet till en låg kostnad. Det kan användas av elever enskilt eller av flera elever i grupp.

Projektet Vad är en människa? har möjliggjorts genom sponsring från EU/EACEA, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige (FFÖ) och ett stort antal privatpersoner.

Presentation av plattformen

För mer information och kontakt kring materialet:

Lena Jersenius
Projektledare, SKMA

E-post: info@skma.se
Telefon: 08-667 60 90
www.skma.se

Pressmeddelandet som pdf