Texten är en omarbetad version av den i SKMA:s nyhetsbrev #2/2010.

Det är ofta svårt att finna förståelse för kritik mot vissa återkommande inslag inom Palestinarörelsen. Inte sällan handlar oviljan att förstå om att man uppfattar kritiken som ett utdömande av hela rörelsen som sådan. Men att manifestationer och rörelser som i sig innebär en stark kritik mot den israeliska staten ständigt attraherar element vars engagemang är besmittat med en fientlighet mot judar som sådana torde vara tydligt för alla som reflekterar närmare över saken. Det är inte heller särskilt överraskande givet att antisemitismen/antijudaismen har en lång tradition, är en del av vår kultur och idag oroväckande starkt utbredd i flera olika delar av världen. Det innebär inte att det blir illegitimt att vara engagerad i palestiniernas sak – men det skulle båta för en större förståelse för den kritik man utsätts för, och därmed helt enkelt minskande kritik, om man från rörelsens sida ville börja lyssna istället för att rutinmässigt avfärda kritiker som tillhörande en”Israellobby” vars syfte är att tysta kritik mot Israel.

Foto:freegazaorg
Mahthir Mohamed med sin fru Siti Hasmah i mitten. Greta Berlin (till höger) och Huwaida Arraf (till vänster) från Free Gaza movement. Foto:freegazaorg

I ”Freedom Flotillia”, koalitionen där svenska Ship to Gaza ingår, återfinns naturligtvis antisemitiska inslag. Att den malaysiske tidigare premiärministern Mahathir Mohamed, som bland annat gjort sig känd för att förbjuda Schindler’s List då han ansåg den ”pro-judisk”, genom sin organisation Perdana Global Peace Organisation finansierat ett av de fartyg som ingick i Ship to Gazas internationella koalition Freedom Flotilla, är ett exempel. I ett pressmeddelande på Free Gaza movements hemsida står att ett fartyg ”donerats av Perdana Foundation i Malaysia” (Mohameds organisation). När en representant för Ship to Gazas svenska organisation avfärdar kritik mot detta med motiveringen att Mohamed inte är involverad i något som svenska Ship to Gaza har direkt beröring med innebär detta en trivialisering av problemet, och ett sätt att undvika dess kärna.

”Idag styr judarna världen genom ombud”

Mahathir Mohameds samarbete har på ett direkt plan varit med Free Gaza Movement – en organisation som svenska Ship to Gaza samarbetar med och som är en nyckelaktör för hela aktionens genomförande. Det handlar om samarbete med en person som under en konferens arrangerad av Organization of the Islamic Conference (OIC) 2003 levererade ett tal med rent nazistiska inslag:

”Idag styr judarna världen genom ombud. De får andra att slåss och dö för dem. De uppfann socialism, kommunism, mänskliga rättigheter och demokrati så att det skulle verka fel att förfölja dem”.

Svenska Ship to Gaza har avfärdat kritik mot Mohameds involvering då man inte har direkt beröring med honom – ett sätt att undvika problemets kärna.

Free Gaza-aktivister sätter upp symbolen för Mahthir Mohameds organisation Perdana Global Peace. Foto:freegazaorg

I DN skriver Stellan Vinthagen: ”Mahathir Mohamed har alltså inte, enligt Free Gaza Movement, själv finansierat något, utan organiserat en insamling. Det är oklart hur mycket hans organisation har bidragit med, men det kan med säkerhet sägas att det utgör en mycket liten del av flottans totala budget. Vinthagen får svar på tal av Patrik Öhberg, som påpekar att Mahathir Mohamed erhåller ett särskilt tack på Perdana Global Peace Organisations hemsida, genom ett brev från Free Gaza Movements taleskvinna Greta Berlin. Brevet säger dock inte, som Öhberg hävdar, att Mahathir Mohameds organisation ligger bakom hela finansieringen av tre båtar, utan helt enkelt att den varit till hjälp i detta. Men Berlin uttrycker sig med patos, och tillskriver hela företaget – förutom Free Gaza Movements egna medlemmar – den passion för rättvisa åt de ockuperade palestinierna som Mahathir och hans fru Siti Hasmah besitter. Med tanke på Mahathir Mohameds yttranden får man dock anta att denna passion för rättvisa hänger samman med en stark fientlighet mot judar som grupp.

En av de texter av ex-presidenten som finns utlagda på PGPOs hemsida uttrycker att ”Förintelsen misslyckades som slutgiltig lösning” eftersom judarna ”överlevde och blev en ännu större källa till problem för världen”. Israel grundades som ett sätt för Europa att rädda sig självt undan judarna, som ”alltid varit ett problem” och ”hållt hela regeringar som gisslan”.

Rättfärdigar Förintelsen

Foto:freegazaorg
Mattias Chang Wen Chieh (till höger) med den malaysiska flaggan på fartyget Rachel Corrie. Foto:freegazaorg

Det fartyg Mahathir bekostat heter Rachel Corrie, och en av dem som åkt med båten Matthias Chang Wen Chieh, Mahathir Mohameds högra hand, representant för Perdana Global Peace och författare till sådana titlar som ”Future Fast Forward”, ”Brainwashed for War, Programmed to Kill” och ”The Shadow Money-Lenders and the Global Financial Tsunami”. I ett pressmeddelande som översatts till svenska och lagts upp på svenska Ship to Gazas hemsida beskrivs han som en av ”de uppmärksammade och kända profilerna ombord”, och som en bestsellerskribent vars böcker publicerats i USA och Malaysia. Inte ett ord om att det är det högerextrema förlaget American Free Press, grundat av pro-nazisten och förintelseförnekaren Willis Carto, som ger ut dessa böcker på engelska.  Inte heller återges undertitlarna till de båda förstnämnda böckerna: ”Future Fast Forward” har undertiteln ”The Zionist Anglo-American Meltdown”; titeln ”Brainwashed for War, Programmed to Kill” kompletteras med ”The Zionist Global War Agenda”.

Mahathir Mohamed har i Kuala Lumpur gästats av Michael Collins Piper från American Free Press. Matthias Chang Wen Chieh har deltagit i aktiviteter arrangerade av American Free Press och medverkade även vid den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads ”Förintelsekonferens”. Där hävdade han att Tyskland ”hade rätt att försvara sig mot sionisternas plan att utrota Tyskland och dess invånare”.

Antisemiter välkomna

På Free Gaza Movements hemsida kan man läsa: ”Det mesta av världens media kontrolleras av den israeliska lobbyn”. Citatet tillhör Sameh Habeeb som driver Palestine Telagraph, en nättidning baserad i Storbritannien som gång på gång lägger upp antisemitiskt material. Bland annat har man publicerat förnekande av Förintelsen, en video med den tidigare Ku Klux Klan-ledaren David Duke, anklagelser om att Israel stal organ på Haiti i samband med jordbävningen, och påståenden om att sionister låg bakom första och andra världskriget. På Free Gaza Movements hemsida är den här nättidningen den rekommenderade nyhetsportalen.

Grekiska Ship to Gaza stoltserar på sin hemsida med ett samarbete med Gilad Atzmon som är ökänd för sitt judehat och bland annat uppmärksammats av SKMA 2007 då Folket i Bild och socialdemokratiska Broderskapsrörelsen bjöd honom till Sverige. Atzmon hävdar att det antisemitiska falsariet Sions vises protokoll beskriver verkligheten och att ”judisk mentalitet” med ett ord kan definieras som ”herravälde”.

På den turkiska koalitionspartnern IHH:s hemsida kan man läsa att ”Gaza är platsen där Judar, sionismen besegrades”. På Al-Jazeera (29/5) visades ett inslag där aktivister på organisationens fartyg sjöng antijudiska kampsånger. IHH samarbetar med Hamas. Det turkiska högerextrema partiet BBP (Stora Unionspartiet), vars grundare var medlem i den militanta fascistiska gruppen Grå vargarna, hade representanter med på båten.

I Armenian Weekly återfinns bilder av turkiska demonstranter som i svallvågorna efter bordningen av Mavi Marmara önskar sig Hitler tillbaka. Inte heller detta säger något om legitimiteten i Ship to Gaza vad gäller dess syfte. Men återigen visar det hur Israel/Palestina-konflikten utlöser anti-judiska stämningar och hur manifestationer med udden riktad mot Israel suger åt sig element där antisemitismen redan finns på ett öppet plan. De många antisemitiska kommentarer som svenska Ship to Gaza fortfarande måste kämpa för att hålla sin Facebooksida hyfsat ren från är ett mer näraliggande uttryck för detta.

Judar som alibin

Den svenska aktivisten Edda Manga skrev i en av Ship to Gazas bloggar (21/8) att ”medvetenhet om de anklagelser som skulle riktas mot oss bidrog till att tre av de elva svenska resenärerna som valdes ut var av judiskt ursprung.”

Edda Manga ser sig själv som en antirasist. Som sådan borde hon veta att huruvida en organisation kan lastas för antisemitism inte har något att göra med enskilda resenärers religiösa eller etniska bakgrund. Låt oss göra en jämförelse. Att ta med den holländska antimuslimska politikern Geert Wilders på ett biståndsprojekt till utsatta minoriteter i ett muslimskt land blir inte mer legitimt för att man bland aktivisterna även kan finna personer med muslimsk bakgrund.

Istället för att taktiskt placera ut judar på båtar borde svenska Ship to Gaza tänka över vilka man samarbetar med. Det är dags att börja agera nu och börja ta frågan om antisemitism på allvar inom den pro-palestinska solidaritetsrörelsen

/Charlotte Wiberg och Jonathan Leman