Staffan Gising, Sverigedemokraternas toppkandidat i Mariestad, lämnar partiet vilket har tagits upp i flera medier.

Gising uppger att skälet till avhoppet är Sverigedemokraternas islamofobi som han liknar vid nazistisk propaganda mot judar.  Vad som inte framkommit i media är att Gising själv luftar antisemitiska uppfattningar.

I en facebooktråd skriver Gising att ”Judarna har i alla tider skapa konflikter mm”. Som exempel på detta tar han upp den judiska befolkningen i Polen före andra världskriget. Att den amerikanska journalisten Helen Thomas nyligen fick stark kritik för att hon sagt att judarna i Israel borde ge sig av och ”återvända” till Polen, Tyskland osv., och efter det lämnade sin plats i Vita husets pressrum, beror enligt Gising på att ”judarna äger stora delar av USA”.

I ett annat facebookinlägg länkar Staffan Gising till en högerextrem nyhetssajt som talar om att USA fjärrstyrs från Israel. I ytterligare ett annat tar han upp Leif Silberskys judiska härkomst:

”Så fort man skriver något negativt om Judar, så anklagas man direkt för att vara Antisemitisk ! Men visst är det väl märkligt att Leif Silbersky som är av judisk härkomst, inte tvekar att försvara en Muslim som har orsakat en svensk kvinnas död…..”

Förr i tiden var ”judebolsjevismen” en utbredd tankefigur. Det faktum att det fanns kommunister med judisk bakgrund i den kommunistiska rörelsen ledde till antisemitiska anklagelser att kommunismen var ”judisk” eller ”styrd” av judar. Samma mekanism syns i nutida påståenden om att den f d amerikanske presidenten George Bushs utrikespolitik skulle vara en judisk manipulation därför att det fanns människor med judisk bakgrund som ingick i administrationen eller offentligt stödde politiken. Gising i sin tur skyller på samma sätt en sverigedemokratisk framtoning han inte gillar på judar:

”För den enda politik de verkar ha är att allt ont som sker i världen är muslimernas och islams fel. Man använder sig av samma retorik som Nazityskland gjorde mot Judarna. Men i detta parti är det personer med Judisk härkomst som står för agendan vår utrikespolitik består av 50% hat mot islam i världen och 50% för stöd för Israel .”

Det är uppenbart att Gising syftar på två sverigedemokrater med judisk härkomst och gör dem ansvariga för Sverigedemokraternas proisraeliska framtoning. I själva verket utgör proisraeliska åsikter en tilltagande strömning inom antimuslimska organisationer i Sverige och i andra delar av Europa.

Skälen till pro-israelisk framtoning inom vissa antimuslimska grupper är komplexa: dels tycks de agera enligt den gamla devisen ”min fiendes fiende är min vän”. Det kan jämföras med hur en pro-palestinsk hållning är självklar i såväl nazistiska som i andra antisemitiska grupperingar.

För Sverigedemokraterna och andra partier med en bakgrund i övervintrad fascism och nazism är dessa ställninsgtaganden dessutom en del av en strategi för att tvätta bort rasist- eller naziststämpeln och vinna respektabilitet. Det bör också noteras att SD medvetet valt att inte ha någon utrikespolitik. Det handlar om utspel från enskilda, förvisso högt uppsatta, sverigedemokrater.

Det ska bli intressant att följa Gisings fortsatta politiska bana. 2008 skildes Kjell-Åke Stoneblasters och Sverigedemokraternas vägar åt. Året därpå var Stoneblaster med och bildade ett nytt parti, Demokratisk Allians. Stoneblaster ville framför allt driva pensionärsfrågor och ansåg att frågor kring invandring upptog för mycket plats i SD, förklarade han då.

Nu vet vi vad som skett med Stoneblasters parti. Demokratisk Allians valde att uppgå i Nationaldemokraterna – ett antisemitiskt och rasistiskt parti med nära kopplingar till vit makt-rörelsen. Det är inte otänkbart att Staffan Gising går en liknande väg med sitt nya parti – Medborgarrättspartiet.

/Jonathan Leman