Som har uppmärksammats i media har SUM, Sveriges unga muslimer, nyligen bjudit in en starkt homofientlig gäst att föreläsa. Det är bra att saken uppmärksammas, och reaktioner har följt från bl a RFSL. Att den inbjudna gästen ifråga även uttryckt fientlighet mot judar gör inte saken bättre. SUMs reaktion på protesterna kan bara beskrivas som otillfredsställande.

Dock tycks det vara så att exempel på intolerans i muslimska miljöer alltför lätt utlöser reflexmässiga negativa omdömen om muslimer generellt. På detta tema har Håkan Holmberg skrivit två kloka ledare i Uppsala Nya Tidning: ”Alltid fel att generalisera” och ”De representerar bara sig själva”.

/Charlotte Wiberg