På Worker’s Liberty finns en intressant analys av förbindelserna mellan antisemitism och antisionism av den marxistiske historikern Moishe Postone