Europaparlamentarikern Alf Svensson (EPP) anser att det krävs krafttag mot den ökande antisemitismen i både Sverige och Europa. Med anledning av detta arrangerar han seminariet ”Antisemitismen tilltar – 65 år efter Auschwitz måste judehatet åter bekämpas” måndagen den 1 mars. Idéhistorikern Henrik Bachner, Willy Silberstein som är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism föreläser också under kvällen och sångerskorna Anne Kalmering och Miriam Oldenburg kommer att framföra judiska sånger.Seminariet börjar kl 18.00 och hålls i Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm (plan 2). Föranmälan görs till alf.svensson@europarl.europa.eu eller på telefon 08-786 56 70.

Program

18.00    Bekämpa antisemitismen – vår demokratiska skyldighet
Alf Svensson

18.15    Återkomsten: antisemitiska strömningar 65 år efter Förintelsen
Henrik Bachner

18.45    Sång och musik
Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

18.50    Panelsamtal: Hur bemöts judehatet?
Willy Silberstein, ordf. Svenska kommittén mot antisemitism
Alf Svensson, europaparlamentariker
Henrik Bachner
Moderator: Marcus Jonsson

19.20    Sång och musik
Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

19.30    Lättare förtäring och dryck