Antisemitismen ökar kraftigt i Skåne, skriver Skånska Dagbladet. Antalet hatbrott mot judar fördubblades förra året, visar nya siffror.

Det här får judar i Malmö att lämna Sverige.

En av dem är Marcus Eilenberg. Hans släkt på mammans sida har bott i Malmö sedan slutet av 1800-talet. Nu flyttar han till Israel med sin fru och deras två barn. Den utlösande faktorn: antisemitismen.

Marcus har blivit kallad för ”jävla jude”. Han har också blivit vittne till hur vänner blivit allvarligt kränkta och hotade för att de är judar.

* Tänk om mina barn om 20 år frågar mig: pappa, varför flyttade vi inte? Förstod ni inte var det skulle sluta?

Judiska församlingen i Malmö bekräftar att judar flyttar. Fredrik Sieradzki säger att tankar kring barnens framtid spelar en stor roll för deras beslut.

– Vi har medlemmar vars barn tvingats byta skola. De mobbades av ett enda skäl: de var judar, berättar han.

Enligt polisen i Skåne anmäldes 79 brott mot judar förra året, vilket är dubbelt så många som året innan.

– Mörkertalet är dessutom stort, eftersom alla inte anmäler. Kanske är man rädd för att spä på en redan infekterad situation, säger Susanne Gosenius, samordnare för hatbrott vid Skånepolisen.

Närpolischef Bengt Hersler förväntar sig fler vågor av antisemitiska hatbrott framöver.
– Så fort konflikten ökar i Israel, ökar konflikterna i Malmö. Det händer ideligen, ideligen.

Polisen ökar nu informationsinsatsen om hatbrotten inom den egna organisationen. Målet är att det ska finnas kompetens i varje utredningsområde, vilket saknas i dag.

Marcus Eilenberg är besviken på Malmös politiker som inte tar öppet avstånd från antisemitism.

– Många gränser har överträtts i Malmö men inget händer, säger han till Skånska Dagbladets nätupplaga.

Willy Silberstein

Läs också: