"Judefrågan". Debatt om antisemitism i 1930-talets SverigeHenrik Bachners bok ”Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige har just utkommit på Atlantis.

Ur förlagets presentation: År 1933 fick Sverige en ny granne i söder: en nazistisk diktatur buren av radikal antisemitism. På nära håll iakttogs under de följande åren hur en rasistisk ideologi omsattes i praktisk politik. Men hur förstods det nazistiska judehatet från svensk horisont? Och hur förklarades antisemitismen som företeelse?
Med utgångspunkt i dessa frågor belyser idéhistorikern Henrik Bachner konservativ, socialdemokratisk och kristen idédebatt i 1930-talets Sverige. Boken visar hur uppfattningar skiftade inom och mellan dessa opinioner, men den blottlägger också hur förståelsen av antisemitismen ofta färgades av den fördom som analyserades. Även motståndare till nazismen såg inte sällan på judehat som i någon mening självförvållat. Fram träder en delvis ny bild av den svenska debatten om ”judefrågan” åren före Förintelsen.

Pressröster:

Nils Schwartz, Expressen:

Det är visserligen sant att några direkta pogromer mot den lilla judiska minoriteten inte har förekommit i Sverige. Däremot var utbredningen av vad Bachner kallar ”antisemitiska tankemönster” omfattande, och avtog inte nämnvärt av rapporterna om de allt hårdare antijudiska attackerna i Nazityskland. Judarna hade ju i någon mån sig själva att skylla. […] Det mesta av vad Bachner citerar ur konservativa och kristna källor – också av debattörer som är uttalade motståndare till nazismen – skulle inte gå att trycka i någon anständig publikation i dag. Det tycks vara omöjligt att ta aldrig så kraftfullt avstånd från den tyska judepolitiken, utan att i nästa andetag rada upp ett antal antisemitiska schablonbilder. […] en nyttig påminnelse om att de antisemitiska tankemönstren inte ligger djupare nedgrävda i det kollektiva minnet än att ett lätt skrapande på ytan gör dem synliga pånytt.

Ernst Klein, Corren:

Den stora förtjänsten med Henrik Bachners nya bok är att han visar hur antijudiska föreställningar på 30-talet präglade också många av dem i Sverige som mest intensivt bekämpade nazismen och dess antisemitiska politik. […] Att judarna själva bar en stor del av skulden till de antijudiska stämningarna i Tyskland, tycks i allmänhet ha betraktats som en självklar sanning hos ett brett spektrum av deltagare i den allmänna debatten i Sverige.