skma logo

I samarbete med

Judiska Församlingen i Stockholm och Forum för levande historia

 

Inbjuder till

 

Högtidsstund

den 9 november 2009 klockan 18.30

 

till minne av

 

”Rikskristallnatten”

den 9 november 1938

Stora synagogan, Wahrendorffsgatan, Stockholm

 

PROGRAM

 

Inledningstal

Mirjam Kellermann,  Svenska kommittén mot antisemitism

 

Reflektioner om en familjs öde

Franz Cohn berättar om sin familjs öde under Kristallnatten

 

Musik

Lilla kören under ledning av Pelle Olofson

 

Steve Sem-Sandberg

Anförande av författaren Steve Sem-Sandberg som skrivit den nyligen utkomna boken ”De fattiga i Łódź”

 

Reuben Sallmander

Läser ur boken ”De fattiga i Łódź”

 

Maynard Gerber och Paul Heller

Kantorer i Stockholms Stora Synagoga

 

OBSERVERA: Obligatorisk föranmälan till: kultur@jfst.se eller på tel: 08 587 858 65. Legitimation medtages. Senaste anmälningsdag: Torsdag 5/11