Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har fått förtroendet att intervjua flera personer som överlevt Förintelsen. Berättelserna utgör grunden för undervisningsmaterialet ”Vad är en människa?”. Nu hoppas vi på Ditt stöd!

Susanna

Susanna Christensen berättar om sin uppväxt.

I den internetbaserade läroplattformen ”Vad är en människa?” följer eleven den överlevande från uppväxten, hur livet förändras och vidare genom tiden i getton och läger till befrielsen och tiden därefter. Fokus på en människas berättelse för hennes/hans livsöde nära eleven.

Länk till plattformen

Genom ett nytt projekt (2016-2019) som delfinansieras av EU-programmet Erasmus+ kommer SKMA samordna vidareutvecklingen av materialet. Vi tar fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen. Partners i projektet är bl.a. POLIN – Museet för de polska judarnas historia i Warszawa och Vilnius Yiddish Institute, samt ytterligare fyra organisationer i Polen, Rumänien, Ungern och Österrike.

Målen är flera:

  • Bevara vittnesmålen och kunskapen om Förintelsen för framtida generationer.
  • Visa vad som händer när mänskliga rättigheter kränks och demokrati undermineras.
  • Motverka antisemitism, främlingsfientlighet och extremism.

EU-programmet Erasmus+ gav ansökan 95 kvalitetspoäng av 100 möjliga, en sällsynt hög siffra. I beslutet skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) bl.a. att ”syftet och målet med projektet är högst relevanta utifrån den rådande situationen i Europa, där rasism, främlingsfientlighet, extremism och antisemitism växer och dagligen omnämns i nyhetsrapporteringar”, samt att ”projektets potentiella genomslagskraft är uppenbar för deltagande lärare och elever men även för alla lärare och elever på skolor i hela Europa [och] bortom dess gränser.” Projektet kan följas via EU-programmet Erasmus+ hemsida, här.

Vi hoppas på Ditt stöd!

Som med alla EU-projekt kräver det även egenfinansiering och vi söker nu stöd för att kunna genomföra detta viktiga projekt. Projektstödet från EU täcker ca 80 procent av de beräknade kostnaderna.

Här hoppas vi på Dig. Om Du har möjlighet att bidra till detta viktiga projekt kan vi lova att det betyder oerhört mycket. Det ökar möjligheterna att motverka ett hat som blivit alltför vanligt i Sverige och Europa. Bidrag mottages varmt via:

  • Bankgiro 861-6112
  • Plusgiro 30129-1
  • Swish 1232886893

Det behöver inte vara stora summor. Är vi många som ger lite kan det betyda mycket för oss idag, men också för våra barn och barnbarn. Stort tack för Ditt stöd!

signaturer