Elsa-prisetMycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instiftat en årlig utmärkelse för enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

Utmärkelsen ska företrädesvis gå till personer under 30 år. Vägledande är att de belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar debatt.

Nominera!

Nomineringar till det årliga ELSA-priset ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 22330, 104 22 Stockholm.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/personerna utfört och en tydlig motivering till varför denna/dessa är lämpliga mottagare av priset.

Sista dagen för att nominera är 20 september.

Priset

En jury utnämnd av SKMA ansvarar för valet av pristagare. ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: info@skma.se, tel. 08-667 60 90.

Tidigare ELSA-pristagare:

2017 – Den ideella föreningen Juridikfronten. Bland föreningens mest aktiva medlemmar kan dess ordförande Martin Tunström samt Robin Enander, Hanna Lundkvist, Johan Nordqvist och Ludvig Wiklander nämnas. Läs en intervju med Hanna Lundkvist från Juridikfronten här.

 

 

 

Inte rasist, men...

2016 – Den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är Simon Kjellberg. Läs en intervju med Magnus Esser Bengtsson och Myra Åhbeck Öhrman från ”Inte rasist, men…” här.

 

 

 

Samuel Nudel

2015 – Samuel Nudel, bloggare och huvudansvarig för det sociala medieprojektet ”Judehatet”. Läs en intervju med Samuel här.

 

 

 

 

Bilan Osman

2014 – Bilan Osman, journalist och utbildare på stiftelsen Expo, samt krönikör i Expressen. Bilan har även medverkat som skribent på sajten ”Inte rasist, men…”. Läs en intervju med Bilan här.

 

 

 

Foto: Expo

2013 – Jonathan Leman, journalist, föreläsare samt utbildare på stiftelsen Expo. Läs en intervju med Jonathan här.

 

 

 

 

Siavosh Derakhti

2012 – Siavosh Derakhti, grundare av Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism). Läs en intervju med Siavosh här.