Brittisk rapport pekar på kraftig ökning av antalet antisemitiska incidenter under första hälften av 2009. En betydande del av incidenterna ägde rum i samband med Gazakriget.