Under tvåtusen år har judar i olika sammanhang anklagats för Jesu död i exempelvis kyrkans förkunnelse, politiska tal samt konst och litteratur. Aftonbladets sportbilaga fredagen den 4 juni är ytterligare ett exempel: ”… [detta] kan jämföras med när judarna spikade upp Jesus på korset.”

Otaliga är de judar som har förföljts och mördats på grund av denna anklagelse. Det är därför av yttersta vikt att betona att denna anklagelse saknar historisk grund. Korsfästelse var ett romerskt straff som användes av den romerska ockupationsmakten mot den judiska befolkningen. Det var romerska soldater som korsfäste Jesus på order av den romerske prefekten Pontius Pilatus. Micke Nybrink, som har skrivit Aftonbladets artikel, uppmanas att bekanta sig med bibeltexterna innan han lättsinnigt anklagar hela det judiska folket för Jesu död.

Om Nybrink läste dessa texter skulle han dessutom snart upptäcka att Jesus själv var jude. Det är skrämmande att Aftonbladet år 2009 publicerar en artikel med denna grundlösa och svepande anklagelse mot ett helt folk. Inget mindre än en försäkran av Aftonbladets ledning om att detta aldrig någonsin kommer att upprepas är tillräckligt.

Jesper Svartvik /ordf. SKMA/