Ett seminarium om att känna igen och bemöta fördomar

Kritik mot Israels politik och agerande är självfallet inte antisemitism. Inte heller är debatten om Israel generellt sett färgad av fördomar. Men förstärkta antijudiska tendenser i Europa och Sverige understryker behovet av att öka kunskapen om antisemitismen. Och utvecklingen i samband med Gazakriget pekar på vikten av att föra en seriös diskussion om skillnaden mellan kritik och fördomar.

Seminariet syftar till att ge deltagarna ökad kännedom om den samtida antisemitismen. De frågor som står i förgrunden är: Vilka orsaker finns till antisemitismens förnyade framväxt? I vilka politiska opinioner återfinns dessa strömningar? Vilka antijudiska uppfattningar förekommer och hur kan de identifieras och bemötas? Kunskap och insikt är nödvändigt för att känna igen och motverka dagens fördomar.

Medverkande bland andra historikerna Juliane Wetzel, Centrum för antisemitismforskning, Technische Universität i Berlin, och Heléne Lööw, Uppsala Universitet, samt idéhistorikern Henrik Bachner.

Onsdagen den 6 maj 2009

Program

Anmälningsblankett

För mer information kontakta
Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA

info@skma.se
tel: +46 8 667 6090
www.skma.se

(Newsdesk)