En rad framträdande vänsterröster, däribland Johan Lönnroth, Charlotte Wiberg och Per Wirtén, sluter upp bakom SKMA:s analys av Jinge.se och riktar kritik mot Lars Ohly.

Läs uppropet här.